Helsingin yliopisto on 60:s maailman yliopistojen kestävyysvertailussa

Terveyden ja hyvinvoinnin mittarilla yliopisto sijoittui toiseksi ja ympäristö- ja kestävyystutkimuksen mittarilla neljänneksi maailmassa.

Helsingin yliopisto sijoittuu 60:nneksi maailman yliopistojen kestävyys- ja ympäristövaikutuksia mittaavassa QS World University Rankings: Sustainability 2024 -vertailussa.  

Vertailussa tarkastellaan yliopistojen toimintaa ESG-kategorisoinnin (environmental, social ja governance) kautta, eli huomio on yliopiston ympäristövaikutuksissa, sosiaalisissa vaikutuksissa ja hallintotavassa. 

Helsingin yliopisto on maailman toiseksi paras Terveys ja hyvinvointi -indikaattorilla, joka mittaa sekä oman yhteisön hyvinvointia että yliopiston tutkimuksen vaikutusta laajemmin yhteiskunnassa. Ympäristö- ja kestävyystutkimusta tarkastelevalla mittarilla yliopisto sijoittuu neljänneksi. 

Vertailussa arvioituja yliopistoja oli yhteensä 1403 ympäri maailmaa. Euroopassa Helsingin yliopiston sijoitus on 29:s. 

Terveys- ja hyvinvointi- sekä ympäristötutkimus -mittareiden jälkeen yliopisto sijoittuu parhaiten ympäristökestävyyden indikaattorilla sijalle 20. Koulutuksen vaikuttavuudessa Helsingin yliopisto sijoittuu 40:nneksi ja tasa-arvoa mittaavalla indikaattorilla 78:nneksi. 

Työ kestävyyden edistämiseksi jatkuu 

QS World University Rankings: Sustainability 2024 -vertailu on toinen laatuaan. Ensimmäisessä rankingissa vuonna 2023 arvioitiin vähän yli 700 instituutiota. Helsingin yliopiston sijoitus oli silloin 90:s.  

Yliopisto on panostanut viime vuosina kestävyyteen ja vastuullisuuteen paljon, kestävyydestä vastaava vararehtori Anne Remes sanoo. Vuonna 2022 julkaistun kestävyys- ja vastuullisuusohjelman kautta on tehty töitä koko yliopistossa. 

– Olemme esimerkiksi kehittäneet ja laajentaneet kestävyysopetustarjontaa ja sisällyttäneet kestävyysosaamisen osaksi kandi- ja maisteriohjelmien opetussuunnitelmia. Keväällä 2023 määrittelimme toimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.  

– Lisäksi olemme panostaneet yliopistoyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön esimerkiksi erilaisten teemavuosien kautta. Myös niin sisäistä kuin ulkoista viestintää kestävyys- ja vastuullisuusteemoista ja -toimenpiteistä on lisätty, Remes sanoo. 

Kestävyys- ja vastuullisuustyötä ei tehdä rankingsijoitusten vuoksi, mutta vertailut toimivat yhtenä työn edistymisen mittarina. Seuraavan kestävyys- ja vastuullisuusohjelman suunnittelu on käynnissä, ja ohjelma julkaistaan vuonna 2024. Monia uusia avauksia on tulossa. 

– Henkilöstön kestävyysosaamisen kehittämiseen panostetaan vuoden 2024 aikana. Teemme Helsingin kampukset kattavan ekosysteemipalvelu- ja luontopääomakartoituksen, josta toivomme saavamme osviittaa kampusten kehittämiseen luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta ja yhteisön toiveisiin perustuen. Lisäksi julkaisemme pian kestävän tapahtuman järjestämisohjeet sekä uudet, kestävyysnäkökulmia paremmin huomioivat henkilöstöä koskevat matkustusohjeet, Remes sanoo. 

 

Katso QS World University Rankings: Sustainability 2024 -vertailun tulokset

Tutustu yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyöhön

 

Mitä QS World University Rankings: Sustainability -vertailu mittaa 

QS World University Rankings: Sustainability 2024 tarkastelee yliopistojen ympäristövaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia sekä hallintotapaa. 

Yliopistojen toimintaa tarkastellaan ja pisteytetään vertailussa yhdeksällä eri indikaattorilla. Helsingin yliopisto sijoittuu niistä viidellä maailman sadan parhaan joukkoon. 

Vertailu ottaa pisteytyksessä huomioon paitsi yliopiston itse toimittamia tietoja (25 prosenttia kokonaistuloksesta) myös esimerkiksi yliopiston maine- ja alumnitietoja sekä kansallisen tason tilastotietoja (75 prosenttia kokonaistuloksesta). 

Kokonaistuloksessa ympäristövaikutuksilla ja sosiaalisilla vaikutuksilla on vertailussa yhtä suuri painoarvo (molemmilla 45 prosenttia) ja hallinnon osuus kokonaistuloksesta on 10 prosenttia. 

Tutustu metodologiaan