Ilmastokriisi on myös terveyskriisi

Toimiva terveydenhuolto on osa yhteiskunnan turvallisuutta. Meidän on kehitettävä terveydenhuoltojärjestelmää niin, että edistämme terveyttä ja toimimme sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, sanoo professori Kristiina Patja.

Mitä tutkit?

Tutkin terveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä järjestelminä. Terveydenhuolto kohtaa jo ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen vaikutuksia. Terveydenhuoltojärjestelmää on kehitettävä niin, että tuotamme väestölle mahdollisimman paljon terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia, mutta emme hukkaa meille annettuja voimavaroja ja toimimme sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Tutkin kokonaisuuksia ja käsitteitä, joita tarvitaan kestävyysmuutoksen aikaansaamiseksi.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Terveydenhuolto kulkee mukana elämämme kaikissa vaiheissa, välillä näkyvämmin ja välillä taustalla. Jos se ei toimi, huomaamme sen nopeasti. Järjestelmänä se on monimutkainen. Terveydenhuollon eri toiminnot, palvelut ja resurssit ovat liitoksissa toisiinsa. Kun yhtä palaa heiluttaa, vaikutus voi näkyä monessa kohtaa ja kertautua.

Esimerkiksi kun koronaepidemian takia ammattilaisia tarvittiin testaukseen, rokotuksiin ja infektion hoitoon, tyypin 2 diabetekseen liittyviä käyntejä oli terveydenhuollossa vuonna 2020 yli 200 000 vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Terveyden edistäminen on tärkeä terveydenhuollon tehtävä, ja sen on tuettava kansalaisten terveempiä valintoja. Aihetta on tutkittava kokonaisuutena, niin että osaamme suunnitella terveydenhuollon siten, se toimii tehokkaasti ja turvallisesti, saavuttaa kansalaiset oikeaan aikaan, kuluttaa yhteisiä voimavaroja oikeudenmukaisesti ja pystyy varautumaan muutoksiin ja kriiseihin. Toimiva terveydenhuolto on osa yhteiskunnan turvallisuutta.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Olen tutkinut terveyden edistämistä ja kompleksisia interventiota sekä kehittänyt terveydenhuoltoa käytännössä. Nyt meillä suuri yhteinen globaali haaste, ilmastokriisi, joka on myös terveyskriisi.

Kestävä terveydenhuolto vasta alkutaipaleella. Se haastaa meitä uudenlaiseen yhteistyöhön ja soveltamaan aiempaa tutkimusta uudella tavalla. Erityisen innostavaa on, että kestävyyshaaste lisää terveyden edistämisen tärkeyttä. Joudumme miettimään uusiksi monia perusoletuksiamme.

Minua kiinnostaa, miten terveyskäsityksemme, lääketieteen tekninen kehitys, terveydenhuolto systeeminä ja ihminen osana luontoa voidaan huomioida terveydenhuollon kestävässä kehityksessä.

 

Kristiina Patja on terveydenhuollon professori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.