Onko putkitutkintojen ja sivistyksen välillä ristiriita?

Sivistys on tiedon arvostamista ja pyrkimystä toimia hyvänä ihmisenä, kansleri Kaarle Hämeri kirjoittaa marraskuun Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa.

Totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys. Nämä Helsingin yliopiston arvoja kuvaavat sanat ovat isoja, ja niiden takana on paljon merkityksiä. Sanat kuvastavat hyvin yliopistomme arvopohjaa   — niin laajasti näitä on yhteisössämme pohdittu.

Arvojen on näyttävä arjessa. Painoimme nuo isot sanat kangaskasseihinkin ja jaoimme uusille opiskelijoille. Silti on selvää, että arvojen täytyy merkitä muutakin kuin iskulauseita.

Helsingin yliopiston arvot ovat herättäneet pohdintoja niin henkilöstön kuin opiskelijoiden keskuudessa. Kaikille avoin Studia Generalia -sarjakin käsittelee neljä arvoamme yksi kerrallaan. Tämän syksyn luentojen teemana oli totuus, ja keväällä 2022 on sivistyksen vuoro. Professori Sami Pihlström kirjoitti arvoistamme Tieteessä tapahtuu -lehdessä (2/2021).

Kuuntele ja kunnioita moninaisuutta

Osallistuin hiljattain Eteläsuomalaisen osakunnan vuosijuhlaan, jossa osakunnan emäntä Riina Karvonen piti puheen sivistyksestä. Hän toivoi, että yliopisto entistä rohkeammin puolustaisi asemaansa laaja-alaisen sivistyksen ja tieteen tuottajana. Tähän ajatteluun ei hänen mukaansa sovi ahdas näkemys putkitutkinnoista tai tuottavuusajattelusta.

Sivistys on keskeinen yliopiston ikiaikaisista arvoista ja toiminta-ajatuksista. Filosofi Eino Kaila luonnehti sivistyksen olevan sitä, että menneisyys elää meissä. Kaikki kolme sanaa ovat tärkeitä — yhdessä ne kertovat jotain oleellista. Sivistys elää, mutta miten se näkyy arjessamme?

Sivistys on minulle tärkeä arvo, sillä se yhdistää tiedon ja oppineisuuden arvostamisen sydämen sivistykseen, pyrkimykseen toimia hyvänä ihmisenä.

Keskustelin sivistyksestä myös kouluikäisten tyttärieni kanssa. Heidän mukaansa sivistys on kohteliaisuutta. Tiivistys tavoitti oleellisen: Sivistys on suunvuoron antamista toiselle ja toisen kuuntelemista. Se on yhteisöllisyyttä, joka rakentuu yhdenvertaisuudesta ja moninaisuuden kunnioittamisesta. Tällaisessa sivistyneessä yhteisössä on hyvä elää ja tehdä työtä.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston kansleri. 

 

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 9/2021.