Yliopistollisesta hevossairaalasta on löydetty MRSA-bakteeria

Yliopistollisessa hevossairaalassa todettiin joulukuussa yksi hevospotilas MRSA-bakteerin eli metisilliini-antibiootille resistentin Staphylococcus aureus -bakteerin kantajaksi. Jatkoselvityksessä löytyi kaksi muuta MRSA-tartuntaa. Tartunnan saaneiden hevosten omistajille on tiedotettu asiasta. MRSA-positiiviset hevoset on eristetty muista, ja tilat on puhdistettu ja desinfioitu. Hevossairaalan ajanvaraus ja päivystys toimivat normaalisti.

Yliopistollisen eläinsairaalan hevossairaalassa todettiin joulukuussa, että yksi hevospotilas kantaa MRSA-bakteeria eli metisilliini-antibiootille vastustuskykyistä Staphylococcus aureus -bakteeria. Bakteeri löydettiin tavanomaisessa riskipotilaisiin kohdistetussa seulonnassa tuontihevoselta.Löydöksen varmistuttua sairaalassa ryhdyttiin välittömästi toimenpiteisiin tartuntojen ehkäisemiseksi ja tilanteen selvittämiseksi. Samaan aikaan hoidossa olleet hevoset tutkittiin MRSA-bakteerin varalta. Selvityksessä löytyi kaksi muuta MRSA-tartuntaa. Tartunnan saaneiden hevosten omistajille on tiedotettu asiasta.Hevossairaalan ajanvaraus ja päivystys toimivat normaalisti

MRSA-löydökset eivät vaikuta hevossairaalan ajanvaraus- tai päivystystoimintaan. Tilannetta seurataan tarkasti, ja potilaiden hoidossa noudatetaan tehostettuja varotoimia. MRSA-positiiviset hevoset on eristetty muista potilaista. Osastot on puhdistettu ja desinfioitu.Jo kotiutuneesta potilaasta, jota ei ole aiemmin ehditty seuloa, otetaan MRSA-näyte, mikäli se palaa sairaalaan kolmen kuukauden sisällä kotiutuksesta. Näiden hevosten omistajille lähetetään tiedote. Lisäksi kaikista infektioista otetaan näytteet tavanomaiseen tapaan.Tehostettujen varotoimien aikana sairaalassa sisällä olevista hevosista otetaan seulontanäytteitä lähiviikkojen ajan. Mikäli seulontanäytteissä ei tule esiin uusia tapauksia, sairaala palaa tehostetuista varotoimista tavanomaisiin varotoimiin. Sairaala tiedottaa tilanteesta tarpeen mukaan ja kun se on normalisoitunut.

 

MRSA-bakteeri ei aiheuta haittaa terveille eläimille tai ihmisille

Sekä hevoset että ihmiset voivat kantaa myös antibiooteille vastustuskykyisiä stafylokokkeja, kuten MRSA-bakteeria, oireettomana limakalvoillaan. MRSA-bakteeri ei aiheuta terveille yksilöille infektioita tavallista stafylokokkia herkemmin. Oireeton MRSA-kantajuus on yleensä lyhytaikaista ja ohimenevää.MRSA-bakteerin aiheuttamat infektiot ovat eläimillä Suomessa hyvin harvinaisia. MRSA-bakteeri eroaa tavallisista stafylokokkibakteereista antibioottiherkkyytensä kannalta. Siitä ei ole haittaa tavallisessa talliympäristössä, mutta sairaalapotilailla MRSA voi levitä herkästi ja aiheuttaa hankalia infektioita.Ihmisillä huolellinen käsien pesu eläinkontaktien jälkeen on ensisijaisen tärkeää tartuntojen leviämisen ehkäisyssä ja suojautuessa MRSA-bakteeria vastaan.

 

MRSA-tilannetta seurataan Yliopistollisessa eläinsairaalassa jatkuvasti

Yliopistollisen eläinsairaalan hevossairaalassa hoidetaan vuosittain yli 2 500 hevosta. Osa näistä hevosista on vakavasti sairaita potilaita, joiden vastustuskyky on heikentynyt perussairauden takia ja joita joudutaan hoitamaan pitkään sairaalassa. Myös ulkomailta tuoduilla potilailla on todettu MRSA-tartuntoja. Näillä potilailla on suurin riski olla MRSA:n kantajia tai saada MRSA-tartunta.Yliopistollisessa eläinsairaalassa seurataan jatkuvasti MRSA-bakteerin esiintymistä ottamalla näytteitä riskipotilailta MRSA-bakteerin varalta. Lisäksi seurataan muiden resistenttien bakteerien esiintymistä, leikkaushaavainfektioiden määrää sekä aiheuttajabakteerien herkkyyttä mikrobilääkkeille.MRSA-bakteeri aiheutti kaksi epidemiaa hevossairaalassa noin kymmenen vuotta sitten. Epidemioiden johdosta otettiin käyttöön riskipotilasseulonnat ja kehitettiin sairaalahygieniaa. Sen jälkeen hevosilta on löytynyt vain yksittäisiä tartuntoja, joista viimeisin on vuodelta 2011.

Kysymyksiä ja vastauksia MRSA:sta (Hevossairaalan verkkosivut)

 

Lisätietoja: