Hevossairaalan potilaiden joukosta löytyi joulukuussa 2018 kolme MRSA-tartuntaa. Mikä MRSA on, missä sitä esiintyy ja miten sen kanssa tulee toimia?

Yliopistollisen eläinsairaalan hevossairaalasta löytyi loppuvuodesta 2018 kolme MRSA-tartuntaa. Mikä on MRSA, ja miten sen suhteen tulee toimia? Olemme listanneet valmiiksi kysymyksiä ja vastauksia.
 
 _______________________________

Yliopistollisesta hevossairaalasta on löytynyt MRSA-bakteeria. Mitä tämä tarkoittaa?

Yliopistollisen eläinsairaalan hevossairaalassa todettiin joulukuussa 2018, että yksi hevospotilas kantaa MRSA-bakteeria eli metisilliini-antibiootille vastustuskykyistä Staphylococcus aureus -bakteeria.  Bakteeria on hevosilla ollut viime vuosina hyvin harvinainen.

Löydöksen varmistuttua sairaalassa ryhdyttiin välittömästi toimenpiteisiin tartuntojen ehkäisemiseksi ja tilanteen selvittämiseksi. Jatkotutkimuksissa löytyi kaksi muuta MRSA-tartuntaa. Tartunnan saaneiden hevosten omistajille on tiedotettu asiasta.

Miten MRSA-bakteeri on päässyt Hevossairaalaan?

Bakteeri löydettiin tavanomaisessa riskipotilaisiin kohdistetussa seulonnassa tuontihevoselta.  Toisin kuin Suomessa, monissa maissa MRSA-bakteeria esiintyy hevosilla yleisesti.

Onko Hevossairaalassa aiemmin esiintynyt MRSA-tartuntoja?

MRSA-bakteeri aiheutti kaksi epidemiaa Hevossairaalassa noin kymmenen vuotta sitten. Epidemioiden johdosta otettiin käyttöön riskipotilasseulonnat ja kehitettiin sairaalahygieniaa. Sen jälkeen MRSA ei ole aiheuttanut epidemioita. Sen sijaan hevosilla on löytynyt yksittäisiä tartuntoja hyvin harvoin. Viimeisin löydös on vuodelta 2011.

Miten tilanne vaikuttaa Hevossairaalan toimintaan?

MRSA-löydökset eivät vaikuta sairaalan ajanvaraus- tai päivystystoimintaan. Tilannetta seurataan tarkasti ja sairaalassa noudatetaan tehostettuja varotoimia. MRSA-positiiviset hevoset on eristetty muista potilaista. Osastot on puhdistettu ja desinfioitu. Tehostettujen varotoimien aikana sairaalassa sisällä olevista hevosista otetaan seulontanäytteitä lähiviikkojen ajan. Jos seulontanäytteissä ei tule esiin uusia tapauksia, sairaala palaa tehostetuista varotoimista tavanomaisiin varotoimiin.

Hevoseni on potilaana Hevossairaalassa. Miten minun tulee toimia?

Tilanne ei vaikuta hevosten hoitoon. Henkilökunnalla voi näkyä nykyistä enemmän suojavaatteita ja omistajien liikkumista sairaalan sisällä saatetaan ohjeistaa tarkemmin. Samoin saatetaan ohjeistaa omistajia suojavaatteiden ja käsihuuhteiden käytöstä. Omistajien on tärkeää muistaa, että muihin kuin omaan hevoseen ei saa koskea. Kädet pitää pestä tai käyttää käsihuuhdetta ennen ja jälkeen oman hevosen käsittelyn.

Olen tuomassa hevostani Hevossairaalaan. Miten minun tulee toimia?

Tilanne ei vaikuta sairaalan toimintaan. Hevossairaala toimii normaalisti. Sairaalan nettisivuilta löytyy hevossairaalan toiminnasta tarkempaa tietoa. Henkilökunta antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita käynnin aikana.

 
Hevoseni on ollut potilaana Hevossairaalassa. Pitääkö minun tarkistuttaa se MRSA-tartunnan varalta? 

Jo kotiutuneesta potilaasta, jota on hoidettu samanaikaisesti sairaalassa MRSA-positiivisten hevosten kanssa ja jota ei ole jo sairaalassa ehditty seuloa, otetaan MRSA-näyte, mikäli se palaa sairaalaan kolmen kuukauden sisällä kotiutuksesta. Sairaalan henkilökunta huolehtii kaikkien samanaikaisesti hoidettujen hevosten kartoittamisesta. Mahdollisesta MRSA-altistuksesta tehdään merkintä potilasohjelmaan. Näytteenotosta huolehtii henkilökunta. 
 
Samanaikaisesti MRSA-positiivisten kanssa hoidossa olleiden hevosten omistajille lähetetään erikseen tiedote asiasta. Mikäli ette saa tiedotetta, hevosenne ei ole ollut MRSA-bakteerille mahdollisesti altistuneiden joukossa.  
 

Voiko bakteeri levitä ihmisiin? Jos, niin miten leviämistä pyritään estämään?

Sekä hevoset että ihmiset voivat kantaa myös antibiooteille vastustuskykyisiä stafylokokkeja, kuten MRSA-bakteeria, oireettomana limakalvoillaan. MRSA-bakteeri ei aiheuta terveille yksilöille infektioita tavallista stafylokokkia herkemmin. Oireeton MRSA-kantajuus on yleensä lyhytaikaista ja ohimenevää. Ihmisillä huolellinen käsien pesu eläinkontaktien jälkeen on ensisijaisen tärkeää tartuntojen leviämisen ehkäisyssä ja suojautuessa MRSA-bakteeria vastaan. 

Voiko MRSA-bakteeri levitä Hevossairaalasta Pieneläinsairaalan puolelle? Jos tuon koirani hoitoon, onko se vaarassa saada tartunnan?

MRSA-bakteerin leviäminen Hevossairaalasta Pieneläinsairaalaan on erittäin epätodennäköistä. 

Tarkempaa tietoa MRSA-bakteerista:

MRSA (metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus) (linkki Duodecim Terveyskirjaston sivuille)
Eläinten lääkitseminen ja antibioottiresistenssin seuranta (linkki Ruokaviraston sivuille)

________________________

Etkö löytänyt tästä artikkelista ja linkeistä vastausta kysymyksiisi? Lisäkysymyksiin vastaavat tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri Merja Rantala, puh. 050 415 5482 ja infektioasioista vastaava eläinlääkäri Katariina Thomson, puh. 050 415 5457.