Uusi pikatesti voi helpottaa ja nopeuttaa keliakian diagnosoimista

Helsingin yliopiston tutkijoiden kehittämä uusi menetelmä tarjoaa mahdollisuuden keliakian pikadiagnostiikkaan.

Nopea vieridiagnostiikka, jossa näytteen analysointi on tuotu laboratorioista päivystyspoliklinikoille ja vastaanotoille on kasvava suuntaus lääketieteellisessä diagnostiikassa. Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet ja patentoineet uuden menetelmän (Rapid FRET Serodiagnostics, RFS), jolla voidaan määrittää tartunta- ja autoimmuunisairauksia nykyistä nopeammin ja yksinkertaisemmin.

Menetelmä perustuu uudenlaiseen tapaan mitata kehon tuottamia vasta-aineita: viruksia, bakteereja tai allergeeneja tunnistavia molekyylejä tai autoimmuunisairaudessa syntyviä autovasta-aineita. Menetelmän on jo osoitettu toimivan muun muassa myyräkuumeen pikadiagnostiikassa.

Nyt tutkijat ovat selvittäneet sen soveltuvuutta keliakian diagnostiikkaan, ja tulokset ovat lupaavia.

Suurin osa keliakiaa sairastavista ei tiedä taudistaan

Keliakia – jota sairastaa noin yksi prosentti väestöstä – on autoimmuunitauti, joka useimmiten ilmenee erilaisina suolisto-oireina. Vauraissakaan maissa yli puolet keliakiaa potevista ei kuitenkaan tiedä sairastavansa tautia, ja arvioidaan, että maailmanlaajuisesti alle yksi kymmenestä keliaakikosta on diagnosoitu. Diagnoosin viivästyminen merkitsee oireiden pitkittymistä ja heikentynyttä elämänlaatua.

Keliakiaa suositellaan tutkittavan herkästi muun muassa epäselviä suolisto-oireita potevilta ja seulottavaksi oireettomiltakin keliaakikkojen lähisukulaisilta sekä muita autoimmuunitauteja sairastavilta. Seulontatutkimuksessa mitataan keliakialle ominaisia vasta-aineita verestä.

Uusi menetelmä tunnistaa keliakian vasta-aineet entistä helpommin

Tutkijat keräsivät Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa verinäytteet noin 70 keliaakikolta, joista puolet oli lapsia ja puolet aikuisia. Näytteitä kerättiin lisäksi terveiltä verrokeilta. Verinäytteet tutkittiin uudella menetelmällä ja tuloksia verrattiin kahteen nykyisin käytössä olevaan menetelmään.

– Uuden testin tarkkuus vastasi jo nyt varsin hyvin käytössä olevia menetelmiä. Nykyisin vallalla olevassa menetelmässä näyte täytyy kuljettaa keskuslaboratorioon, jossa testin suoritus on monivaiheinen ja kestää tunteja. Uudella menetelmällä tulos saadaan alle puolessa tunnissa yhdistämällä näyte ja reagenssit, odottamalla hetki ja mittaamalla tulos, kertoo LL Juuso Rusanen, PLOS ONE -tiedelehdessä julkaistun tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja.

Tutkijat toivovat nopean, vieridiagnostiikkaan soveltuvan menetelmän madaltavan kynnystä seulontaan ja auttavan yhä suurelta osin diagnosoimattomien keliaakikkojen tunnistamisessa.

– Osoitimme nyt myös ensi kertaa menetelmän soveltuvuuden ylipäänsä autoimmuunitautien diagnostiikkaan. Tämä on lupaava tulos, ja innostaa vastaavien testien kehittämiseen muihinkin autoimmuunitauteihin, Rusanen toteaa.

Lisätietoja:

LL Juuso Rusanen, Helsingin yliopisto

Puh. +358 50 448 2845

Sähköposti: juuso.rusanen@helsinki.fi

Viite: Juuso Rusanen, Anne Toivonen, Jussi Hepojoki, Satu Hepojoki, Pekka Arikoski, Markku Heikkinen, Outi Vaarala, Jorma Ilonen and Klaus Hedman. LFRET, a novel rapid assay for anti-tissue transglutaminase antibody detection. PLOS One 2019, 14, e0225851; https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225851