Tällä hetkellä terveydenhoidon ammattilaiset joutuvat valitsemaan nopean ja luotettavan taudinmäärityksen väliltä. Tähän ongelmaan tarjoaa ratkaisun Rapid FRET Serodiagnostics (RFS), joka on nopea ja yhtä luotettava kuin keskuslaboratoriodiagnostiikka.

Luotettava taudinmääritys mahdollistaa oikean hoidon valinnan mitä erilaisimmissa infektiotautitapauksissa, joita esiintyy maailmassa miljardeja vuodessa. Lääketieteessä kasvava megatrendi on vieridiagnostiikka, eli point-of-care (POC) -taudinmääritys.

Joukko tutkijoita Helsingin yliopistosta on kehittänyt uudenlaisen menetelmäperiaatteen, joka mahdollistaa vasta-aineiden nopean mittauksen potilaan luona.

Menetelmä perustuu energian siirtymiseen kahden valoherkän molekyylin välillä, jota kutsutaan nimellä Time-Resolved Förster Resonance Energy Transfer (TR-FRET). Se voi mullistaa infektiotautien, autoimmuunisairauksien ja allergioiden serodiagnostiikan.

Nopea immuunimääritys lähes mille tahansa vasta-aineelle

Perinteinen lääketieteellinen diagnosointi vaatii aikaa, henkilöstöä ja kookkaan laitteiston. RFS-menetelmä antaa tuloksen heti, kun reagenssit on yhdistetty.

Määritys perustuu FRET-pariin, joka muodostuu kun fluoroforimerkitty antigeeni ja ns. superantigeeni, proteiini L, sitoutuvat immunoglobuliinimolekyyliin. Kannettavan LFRET-laitteen avulla koko diagnoosiprosessi kestää alle 30 minuuttia, eli on selvästi nopeampi kuin perinteinen, monivaiheinen diagnostiikka.

LFRET immuunimääritysalusta on todettu erittäin toimivaksi akuuttien sairauksien diagnostiikassa. Sen odotetaan toimivan lähes minkä tahansa taudin määrityksessä, jossa käytetään vasta-ainemittausta.

Kohti ensimmäisiä kaupallisia kokeita

RFS:n teho on todettu laboratorio-olosuhteissa ja nyt tiimi etsii asiakkaita tuotteen kaupalliseen pilotointiin. Menetelmälle on haettu kansainvälinen patentti.

Contact information:

Satu Hepojoki, puh. 050 4113543, satu.hepojoki@helsinki.fi

Oliver Boldt, puh. 050 5914594, oliver.boldt@22labtech.com

Helsingin yliopiston innovaatiopalvelut: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/innovaatiopalvelut