Urologian professorin tutkimus johtaa hoitosuosituksiin, jotka auttavat hoitamaan ihmisiä paremmin

Koronapandemiassa on jotain hyvääkin: se on saanut tutkijat paremmin ymmärtämään isojen monikansallisten, satunnaistettujen kokeiden merkityksen tautien hoidossa, sanoo professori Kari Tikkinen.

Mitä tutkit?

Tutkimusryhmäni tekee systemaattisia katsauksia ja meta-analyysejä sekä satunnaistettuja kokeita, selvittää potilaiden odotuksia, arvoja ja valintoja sekä tutkii hoitokäytäntöjen vaihtelua. Tutkimuksemme on ensisijaisesti urologian alalla, mutta muutenkin kirurgiassa ja lääketieteessä. Erityisesti tutkimme leikkauksien komplikaatioiden, kuten veritulppien, verenvuotojen ja infektioiden vähentämistä, virtsaamisoireiden hoitoa ja hoidon päätöksentekoa. Viimeisimmän vuoden aikana olemme tehneet myös suurta kansainvälistä Solidarity-tutkimusta, jossa tutkitaan koronavirustaudin lääkehoitoja.

Mikä näitä kaikkia yhdistää? Laaja-alainen kliinisen epidemiologian ja näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmien soveltaminen urologisten ja muiden potilaiden hoitojen parantamiseksi. Pyrimme tekemään kliinistä tutkimusta metodologisesti mahdollisimman laadukkaasti.

Mi­hin ja mi­ten tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa? 

Yksi esimerkki on hoitosuositus, jonka loimme urologisten potilaiden veritulppien ennaltaehkäisyyn laajojen systemaattisten katsausten ja meta-analyysien pohjalta. Euroopan urologiyhdistys käyttää suositusta, ja se on rationalisoinut leikkauspotilaiden hoitoa kymmenissä maissa. Myös Euroopan anestesia- ja teholääkäreiden yhdistys on päivittämässä hoitosuositusta esimerkkimme ja tulostemme pohjalta. Teemme vastaavaa työtä paraikaa myös vatsaelinkirurgiassa ja gynekologiassa.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt? 

On hienoa nähdä, että covidin myötä on alettu paremmin ymmärtää isojen, yksinkertaisten monikansallisten satunnaistettujen kokeiden merkitys. Jotain hyvää ikävässäkin asiassa siis. Tällaista työtä olemme tehneet jo ennen koronaa ja teemme urologiassa ja kirurgiassa jatkossa entistä enemmän. 

Kari Tikkinen on urologian professori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Kari Tikkisen uuden professorin juhlaluento 27.5.2021 YouTubessa

Tutustu muihin uusiin professoreihin