Työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet lisäsivät kuntatyöntekijöiden poissaoloja

Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet olivat yhteydessä sekä lyhyisiin että pitkiin sairauspoissaoloihin Helsingin kaupungin työntekijöillä.

Helsingin yliopiston tutkimus on tuottanut uutta tietoa kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolojen taustatekijöistä. Helsinki Health Study -tutkimusryhmä tutki työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeuksia ja niiden yhteyttä poissaoloihin.

Tutkijat keskittyivät tutkimuksessaan työn ja perheen yhteensovittamisen haasteiden vaikutuksiin lyhyisiin (1–7 päivää) ja pitkiin (yli 7 päivää) sairauspoissaoloihin. Pitkät sairauspoissaolot olivat lääkärin varmentamia. Tutkimuksen kuntatyöntekijät olivat iältään 19–39-vuotiaita, ja analyyseissa oli mukana yli 3 600 työntekijää. 

Vaikeudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa näkyivät tutkimuksessa sekä lyhyinä että pitkinä poissaoloina työntekijöillä. Yhteys oli hieman voimakkaampi pitkissä sairauspoissaoloissa.

– Työolot selittivät osittain sairauspoissaoloja. Tutkimuksessa naisilla oli miehiä enemmän sairauspoissaoloja, mutta työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet eivät olleet naisten suuremman sairauspoissaolomäärän taustalla, kuvailee LT, tutkijatohtori Aino Salonsalmi Helsingin yliopistosta.

Työ ja perhe-elämä balanssiin – sairauspoissaolot kuriin?

Salonsalmi kertoo, että jos työn ja perheen yhteensovittamista parannetaan, se voisi vähentää sairauspoissaoloja.

– Seuraava askel olisi interventiotutkimus, jotta selviäisi, millaisilla toimenpiteillä työn ja perheen yhteensovittamista voitaisiin parantaa, Salonsalmi kertoo.

– Väestö ikääntyy, ja syntyvyys on pientä, joten perheiden hyvinvointia ja vanhempien työssä jaksamista kannattaa tukea, hän jatkaa.

Tutkimus on julkaistu European Journal of Public Health -tiedelehdessä. 

Tutkimusta rahoittivat Yrjö Jahnssonin säätiö, Työsuojelurahasto, Juho Vainion Säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kansaneläkelaitos.
 

Helsinki Health Study (HHS) tutkii Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Tutkimushanke on jatkunut jo yli 20 vuotta. Tässä tutkimuksessa kyselydata perheen ja työn yhteensovittamisen vaikeuksista kerättiin vuonna 2017. Poissaoloja seurattiin kyselyn palauttamisesta maaliskuun 2020 loppuun.

 

Alkuperäinen artikkeli: Salonsalmi A., Kouvonen A., Rahkonen O., Lahelma E., Lallukka T. Work-family conflicts and sickness absence-a register-linked cohort study among young and early midlife employees. European Journal of Public Health, 2024. DOI: 10.1093/eurpub/ckae012