Tutkijat kehittivät uuden mittausmenetelmän ribonukleotideille

Ribonukleotideja tarvitaan lähes kaikissa solujen toiminnoissa.

RNA eli ribonukleiinihappo koostuu ribonukleotideista. RNA on molekyyli, jota esiintyy kaikissa elävissä organismeissa. RNA:n uskotaan todennäköisesti edeltäneen DNA:ta elämän alkutaipaleella miljardeja vuosia sitten. Lopulta DNA korvasi RNA:n geneettisen informaation kemiallisesti vakaampana kantajana.

Mitokondriotaudeissa, eli perinnöllisissä sairauksissa, jotka johtuvat mitokondrioiden toimintaa haittaavista mutaatioista, kaikkien ribonukleotidien valmistus mahdollisesti heikentyy. Tiedetään kuitenkin huonosti, kuinka paljon, missä kudoksissa ja mikä merkitys sillä on. Osasyynä on se, että tähän mennessä ei ole ollut olemassa mittausmenetelmää, joka on käyttökelpoinen tavallisessa tutkimuslaboratoriossa.

Nyt tutkijat ovat kehittäneet ensimmäisen molekyylibiologisen menetelmän, jolla voidaan mitata kaikkien 12:n ribonukleotidin määrät pienistä kudos- ja solunäytteistä ilman erikoislaitteistoa. 

Tuore tutkimus tehtiin dosentti Jukka Kallijärven tutkimusryhmässä Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa sekä Kantasolujen ja metabolian tutkimusohjelmassa Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

 

Lue koko uutinen Folkhälsanin tutkimuskeskuksen verkkosivuilta.

 

Alkuperäinen artikkeli: Janne Purhonen, Anders Hofer and Jukka Kallijärvi. Quantification of all 12 canonical ribonucleotides by real-time fluorogenic in vitro transcription. Nucleic Acids Research 2023. DOI: 10.1093/nar/gkad1091