Lewyn kappale -taudin syntyvaiheista uutta tietoa

Helsingin yliopiston ja HUSin tuoreen tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että Lewyn kappale -tauti jakautuu kahdeksi eri tautityypiksi.

Lewyn kappale -tauti on toiseksi yleisin hermoston rappeumasairaus Alzheimerin taudin jälkeen, ja se koskettaa maailmanlaajuisesti miljoonia ihmisiä. Etenevässä muistisairaudessa on piirteitä Alzheimerin taudista ja Parkinsonin taudista.

Kudostasolla taudissa todetaan aivojen limbisessä järjestelmässä, aivokuorella ja aivorungossa alfasynukleiini-proteiinia sisältäviä kertymiä, niin sanottuja Lewyn kappaleita.

Helsingin yliopiston ja HUSin tutkijat osoittivat kaksi vuotta sitten Lewyn kappale -aivosairauden jakautuvan kahteen eri muotoon. Yleisemmässä tautimuodossa muutokset etenevät aivorungosta ylöspäin. Toisessa tautimuodossa muutokset ovat lähtöisin mantelitumakkeesta.

Nyt tutkijat ovat jatkaneet tutkimustyötään eteenpäin.

– Olemme jatkaneet tutkimustamme aivojen hajukäämeissä. Hajukäämiä pidetään yhtenä ensimmäisistä aivoalueista, joissa Lewyn kappale -tautiin liittyviä alfasynukleiinikertymiä esiintyy, kertoo neuropatologi, kliininen opettaja Liisa Myllykangas.

Tutkijat hyödynsivät jatkotutkimuksessaan suomalaista, väestöpohjaista neuropatologista aineistoa (N=291). Hajukäämien alfasynukleiinikertymiä ei ole aiemmin tutkittu valikoitumattomissa väestöaineistoissa.

Tutkimuksen tulosten mukaan hajukäämeissä esiintyy kahdentyyppistä alfasynukleiinikertymää. Ne eroavat toisistaan anatomiselta sijainniltaan ja voimakkuudeltaan.

– Vertasimme tuloksia aiemmassa työssämme määrittämiimme Lewyn kappale -taudin kahteen eri tautimuotoon. Totesimme, että hajukäämien erityyppiset alfasynukleiinikertymät assosioituvat vahvasti näihin kahteen Lewyn kappale -taudin muotoon, Myllykangas sanoo.

Tulokset tukevat käsitystä, että Lewyn kappale -taudin ensimmäiset muutokset tapahtuvat hajukäämissä niillä, joilla tauti etenee varhain mantelitumakkeeseen ja muuhun limbiseen järjestelmään. Sen sijaan toisessa taudin muodossa tauti alkaa aivorungosta leviten sieltä myöhemmin hajukäämiin. Nämä tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että Lewyn kappale -tauti jakautuu kahdeksi eri tautityypiksi.

Uuden tutkimuksen tulokset on julkaistu vastikään Acta Neuropathologica -tiedejulkaisussa.

 

Alkuperäinen artikkeli: Eloise H Kok, Sara Savola, Anna Raunio, Minna Oinas, Jarno Tuimala, Tuomo Polvikoski, Mia Kero, Karri Kaivola, Pentti J Tienari, Anders Paetau, Liisa Myllykangas. Alpha-synuclein pathology of olfactory bulbs/peduncles in the Vantaa85+ cohort exhibit two divergent patterns: a population based study. Acta Neuropathologica, 2021. DOI: 10.1007/s00401-021-02364-6

 

 

Lisätietoja: