Leukemiapotilailla elämänlaatua heikentävät lääkkeiden haittavaikutukset yleisiä

Täsmälääkkeet ovat pidentäneet kroonista myelooista leukemiaa sairastavien elinaikaennustetta. Monet potilaat kokevat kuitenkin, että lääkkeillä on elämänlaatua heikentäviä haittavaikutuksia. Potilaan, terveydenhuoltohenkilöstön ja apteekkien yhteistyö haittavaikutusten saamiseksi hallintaan olisi tärkeää.

Helsingin yliopistossa tehtyä tutkimusta varten haastatelluista kroonista myelooista leukemiaa (KML) sairastavista suomalaispotilaista lähes kaikki ilmoittivat täsmälääkkeinä käytettyjen tyrosiinikinaasin estäjien aiheuttavan haittavaikutuksia.

– Yli puolet potilaista koki, että lääkkeen aiheuttamat haitat alentavat heidän elämänlaatuaan vaikuttamalla esimerkiksi mielialaan, yleisvointiin, ihmissuhteisiin ja liikkumiseen. Näillä potilailla oli lukumääräisesti enemmän haittoja kuin niillä, jotka eivät kokeneet haittojen huonontavan heidän elämänlaatuaan, toteaa tohtorikoulutettava, proviisori Meri Kekäle farmasian tiedekunnasta.

Keskimäärin potilaat luettelivat seitsemän erilaista haittaa. Neljä viidesosaa potilaista kärsi lihaskivuista ja krampeista ja lähes kolme neljäsosaa turvotuksesta silmien ympärillä, käsissä tai jaloissa. Lisäksi puolta potilaista vaivasi lääkkeen aiheuttama väsymys. Yleisimmin elämänlaatua heikensivät potilaan kokema turvotus, ihottumat, univaikeudet, masentuneisuus, surullisuus, muistivaikeudet ja huonovointisuus.

 

Vain pieni osa muuttelee omin neuvoin lääkitystään

Haitoista huolimatta potilaat käyttivät yleensä lääkkeensä ohjeiden mukaisesti. Vain kymmenesosa ilmoitti jättäneensä lääkkeen ottamatta tai muuttaneensa lääkeannosta haittojen takia.

– Täsmälääkkeiden ansiosta KML-potilaiden elinaikaennuste on pidentynyt. Haittavaikutuksiin tulisi puuttua jo varhaisessa vaiheessa, jotta ne eivät vaikuta elämänlaatuun, lääkkeenkäyttöön ja sitä kautta heikennä hoidon tehoa, Meri Kekäle sanoo.

Kekäle esittääkin, että potilaan kokemukset ja toiveet sekä elämänlaatunäkökulma otettaisiin paremmin huomioon lääkettä määrättäessä ja lääkehoidon seurannassa.

– Potilaat toivovat ohjeita lääkkeiden aiheuttamien haittavaikutusten hallintaan. Keinojen löytämiseksi tarvitaan yhteistyötä potilaiden, terveydenhuoltohenkilöstön ja apteekkien välillä.

Tutkimuksessa haastateltiin 86 aikuista potilasta, jotka olivat käyttäneet täsmälääkettä vähintään kuuden kuukauden ajan.