Lääketieteellisen tiedekunnan uudet tutkimusohjelmat on valittu

Tiedekunta päätti kansainvälisen tieteellisen arviointiryhmän suositusten perusteella hyväksyä yhdeksän uutta tutkimusohjelmaa vuosiksi 2019–2024.

Kansainvälisen asiantuntija-arvioinnin perusteella lääketieteellisen tiedekunnan uusiksi tutkimusohjelmiksi on valittu seuraavat yhdeksän ohjelmaa. Kaikki ohjelmat on valittu kuudeksi vuodeksi. Osa ohjelmista väliarvioidaan vuoden 2021 lopussa.

Applied Tumor Genomics (ATG)

Johtaja: Lauri Aaltonen
16 jäsentä (9 vastuullista tutkijaa, 4 kliinistä tutkijaa, 3 nuorta tutkijaa)

Clinical and Molecular Metabolism (CAMM)

Johtaja: Kirsi Pietiläinen
26 jäsentä (10 vastuullista tutkijaa, 11 kliinistä tutkijaa, 5 nuorta tutkijaa)

Human Microbiome Research

Johtaja: Willem de Vos
19 jäsentä (7 vastuullista tutkijaa, 9 kliinistä tutkijaa, 3 nuorta tutkijaa)

Individualized Drug Therapy (INDIVIDRUG)

Johtaja: Mikko Niemi
15 jäsentä (11 vastuullista tutkijaa, 3 kliinistä tutkijaa, 1 nuori tutkija)

Program in Translational Immunology (TRIMM)

Johtaja: Satu Mustjoki
23 jäsentä (10 vastuullista tutkijaa, 11 kliinistä tutkijaa, 2 nuorta tutkijaa)

Sleep and stress in health and in transition from acute to chronic diseases (SLEEPWELL)

Johtaja: Tiina Paunio
14 jäsentä (8 vastuullista tutkijaa, 4 kliinistä tutkijaa, 2 nuorta tutkijaa)

Systems Oncology (ONCOSYS)

Johtaja: Sampsa Hautaniemi
19 jäsentä (10 vastuullista tutkijaa, 6 kliinistä tutkijaa, 3 nuorta tutkijaa)

Translational Cancer Medicine Program (CAN-PRO)

Johtaja: Kari Alitalo
19 jäsentä (12 vastuullista tutkijaa, 2 kliinistä tutkijaa, 5 nuorta tutkijaa)

Translational Stem Cell Biology and Metabolism (STEMM)

Johtaja: Timo Otonkoski
16 jäsentä (11 vastuullista tutkijaa, 4 kliinistä tutkijaa, 1 nuori tutkija)

Tieteellisessä arvioinnissa oli mukana yhteensä 12 tutkimusohjelmaehdokasta. Päätökset valittujen yhdeksän tutkimusohjelman tiloista ja muista resursseista tehdään syksyn 2018 aikana.

Lisätiedot:

Tutkimusohjelmayksikkö