Ilokaasua tutkitaan masennuslääkkeenä

Tutkimukset viittaavat siihen, että ilokaasu käynnistää aivoissa samanlaisia neurokemiallisia muutoksia kuin masennuslääke ketamiini, sanoo akatemiatutkija Tomi Rantamäki.

Tehokkaista, turvallisista ja nopeavaikutteisista masennuksen hoitomuodoista on pulaa. Apu saattaa löytyä vanhoista, muussa käytössä jo turvallisiksi havaituista aineista. Esimerkiksi nukutusaineeksi luokitellun typpioksiduulin eli ilokaasun on äskettäin raportoitu lievittävän masennusoireita nopeasti.

Ongelmana on, että ilokaasun vaikutus on hyvin yksilöllistä, eikä vaikutusmekanismin yksityiskohtia vielä ymmärretä.

– Tutkimuksemme viittaavat kuitenkin siihen, että ilokaasu käynnistää aivoissa samanlaisia neurokemiallisia muutoksia kuin nopeavaikutteinen masennuslääke ketamiini, sanoo akatemiatutkija Tomi Rantamäki Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.

Rantamäen tutkimusryhmä ryhtyy nyt kehittämään uusia, ilokaasuun perustuvia masennuksen hoitotapoja yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

– Tavoitteena on siirtyä mahdollisimman ripeästi kliinisiin tutkimuksiin, kertoo puolen miljoonan euron Tekes-rahoituksen hiljattain saanut Rantamäki.

Projektin ohjausryhmään kuuluvat muiden muassa anestesiologian professori Arvi Yli-Hankala ja psykiatri Kaija Järventausta Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Mukana on lisäksi asiantuntijoita, joilla on merkittävää kokemusta bio- ja lääkealan eri tehtävissä.

– On ollut hienoa huomata miten suurella innostuksella erityisesti kliinikot suhtautuvat tutkimukseemme. Saamamme rahoitus konkretisoi tätä yhteistyötä ja toivon mukaan edistää myös täydentävän rahoituksen saamista, sanoo Rantamäki.

Kansainvälinen yhteistyö on myös käynnistynyt tiiviinä. Rantamäen ryhmällä on yhteistyökumppaneina esimerkiksi Hannoverin lääketieteellinen korkeakoulu Saksassa, CNRS Strasbourgissa, Ranskassa, sekä Århusin ja Kööpenhaminan yliopistot Tanskassa.