Helsingin yliopistolle 50 000 euron lahjoitus Suomen farmaseuttiselta yhdistykseltä

Helsingin yliopisto käyttää lääketieteiden ja farmasian koulutusalalle suunnatun lahjoituksen lääkealan kestävän kehityksen edistämiseen. Yliopiston tavoitteena on perustaa alalle maailman ensimmäinen kestävän farmasian professuuri.

Suomen farmaseuttinen yhdistys lahjoittaa Helsingin yliopiston lääketieteet ja farmasia -koulutusalalle 50 000 euroa. Lahjoitus julkistettiin Farmasian päivillä Helsingissä 1. lokakuuta.

Suomen farmaseuttinen yhdistys on vuonna 1887 perustettu tieteellinen yhdistys, joka jakaa rahastoistaan vuosittain apurahoja farmasian opiskelun, tutkimuksen ja tutkijankoulutustoiminnan tukemiseen.

– Tänä vuonna teimme Helsingin yliopistolle ylimääräisen lahjoituksen, jolla haluamme osaltamme tukea yliopiston työtä entistä kestävämmän maailman rakentamisessa. Yliopiston päätös käyttää lahjoitus kestävän farmasian tueksi on hieno ja meille on tärkeää osallistua maailmanmittakaavassakin ainutlaatuiseen ja uraauurtavaan tutkimuksen ja opetuksen vahvistamiseen, sanoo Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jarkko Rautio.

Helsingin yliopiston tavoitteena on perustaa maailman ensimmäinen kestävän farmasian pysyvä professuuri. Sen kautta työelämän ja yritysten käyttöön koulutetaan farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on osaamista muuttaa alan toimintatapoja paremmin ympäristöä huomioivaan suuntaan.

– Suomen farmaseuttinen yhdistys haluaa lahjoituksellaan edistää juuri tällaisia tekoja. Farmasian kestävälle kehitykselle on maailmanlaajuinen tarve, ja professuuri on edellytys kestävän farmasian opetuksen ja tutkimuksen sekä yleisen osaamisen ja tietoisuuden laajentamiselle. Suomen farmaseuttiselle yhdistykselle on kunnia olla mukana tukemassa Helsingin yliopistoa ja vihreämpää farmasiaa! Jarkko Rautio toteaa.

 

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen lahjoitus on mukana valtion vastinrahaohjelmassa. Yliopisto tekee päätökset vastinrahaohjelman puitteissa tehtyjen lahjoitusten käytöstä. 10 000 euroa ja suuremmat lahjoitukset voi lahjakirjalla kohdistaa tueksi tietylle koulutusalalle, ja yliopisto tekee päätökset lahjoitusten tarkemmasta käytöstä koulutusalan tueksi. Kestävän farmasian professuuria voi tukea myös pienemmillä lahjoituksilla suoraan Farmasian kestävän kehityksen rahaston kautta. Farmasian kestävän kehityksen rahasto ei ole mukana valtion vastinrahaohjelmassa.