Valtion vastinrahaohjelma 2020-2022
Valtio pääomittaa yliopistoja vuosina 2020-2022. Yliopistoille osoitetaan pääomaa tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella 33 miljoonaa syksyllä 2020 ja valtion vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan perusteella 67 miljoonalla syksyllä 2022. Vastinraha lisää lahjoitusten vaikuttavuutta antamalla lisäkertoimen jokaiselle kauden sääntöjen puitteissa lahjoitetulle eurolle.
Tee vastinrahaan oikeuttava lahjoitus

Tee lahjoitus verkkomaksuna

Valitse verkkolomakkeella "Lahjoita Helsingin yliopistolle" ja maksa lahjoitus suojatusti ja turvallisesti verkkomaksupalvelun kautta. Lahjoitus onnistuu kaikissa suomalaisissa verkkopankeissa sekä useimmilla luottokorteilla verkossa. Verkossa voit tehdä enintään 20 000 euron suuruisia lahjoituksia.

Tee lahjoitus verkossa.

Tee lahjoitus tilisiirtona 

Lahjoituksen viestikenttään merkitään lahjoittajan yhteystietojen lisäksi "vastinrahalahjoitus" sekä mahdollinen kohdennus tietyn koulutusalan hyväksi.Nordea: IBAN = Fl37 1660 3001 0767 62, BIC: NDEAFIHH

Saaja: Helsingin yliopisto

Viestiksi: Vastinrahalahjoitus sekä mahdollinen koulutusalakohdennus, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot

Voit täyttää lahjakirjat verkossa ja tulostaa, tai tulostaa lahjakirjan ja täyttää sen käsin. 

Lahjakirja yli 850 euron lahjoituksista

Yli 850 euron lahjoituksista pyydämme myös lahjakirjan. Voit täyttää lahjakirjat verkossa ja tulostaa, tai tulostaa lahjakirjan ja täyttää sen käsin. Lahjakirjaan on määritelty koulutusalat, joihin lahjoittaja voi kohdentaa vähintään 10 000 euron lahjoituksen ja jotka oikeuttavat valtion vastinrahaan.

Lataa vastinrahalahjoituksen lahjakirja.

Täytetty lahjakirja palautetaan osoitteeseen: 

Lahjoittajasuhteet
PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Yli 10 000 euron lahjoitukset voi kohdentaa haluamalleen koulutusalalle

Valtion ohjeistuksen mukaisesti 10 000 euroa ja sitä suuremmat lahjoitukset voidaan kohdentaa koulutusalalle, esimerkiksi lääketieteen tai maatalous- ja metsätieteiden hyväksi.

Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa, joissa annetaan tutkintoon johtavaa korkeakouluopetusta. Vastinrahaohjelman kohdennusmahdollisuudet koulutusaloille perustuvat valtioneuvoston asetuksen 1039/2013 mukaisiin koulutusaloihin, jotka on Helsingin yliopistossa järjestetty seuraavasti eri tiedekuntiin:

  • Eläinlääketiede – eläinlääketieteellinen tiedekunta
  • Humanistinen koulutusala  – humanistinen tiedekunta
  • Kasvatustiede ja opettajankoulutus  – kasvatustieteellinen tiedekunta 
  • Luonnontieteellinen koulutusala  – matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
  • Lääketieteet ja farmasia – lääketieteellinen tiedekunta ja farmasian tiedekunta
  • Maatalous-metsätieteet – maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 
  • Oikeustiede – oikeustieteellinen tiedekunta
  • Psykologia – lääketieteellinen tiedekunta
  • Teologia – teologinen tiedekunta 
  • Yhteiskuntatieteet – valtiotieteellinen tiedekunta

Lisäksi yliopistolla on useita erillislaitoksia, joissa tutkitaan edellä mainittujen koulutusalojen kysymyksiä ja annetaan koulutusalojen tutkinto-ohjelmiin liittyvää opetusta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastinrahasta

Mitä vastinraha tarkoittaa?

Valtio myöntää tietyn euromäärän jokaista yliopistojen 15.6.2020–30.6.2022 välillä saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden. Yhteensä pääoma on enintään 67 miljoonaa euroa kaikille yliopistolle. Yksittäisen yliopiston saama valtion vastinrahoitus ei voi ylittää määrältään 11 miljoonaa euroa. Helsingin yliopisto arvioi aiempien vastinrahakausien kokemuksien myötä, että kerroin yliopiston vastinrahalahjoituksille voisi olla tällä kertaa noin 0,5-0,25 euroa.

Miten lahjoitusten käytöstä päätetään?

Lahjoitukset ohjataan lahjoituksen summasta ja lahjoittajan toiveesta riippuen joko yliopiston strategiaa ja tulevaisuutta yleisesti tukevaan rahastoon tai tueksi lahjoittajan toivomalle koulutusalalle. Valtion ohjeistuksen mukaisesti 10 000 euroa ja sitä suuremmat lahjoitukset voidaan kohdentaa koulutusalalle, esimerkiksi lääketieteen tai maatalous- ja metsätieteiden hyväksi.

Valtion vastinrahoitusosuus ohjataan aina osaksi Helsingin yliopiston peruspääomaa. Lahjoitukseen perustuvasta valtion vastinrahoitusosuudesta yliopisto voi käyttää ainoastaan tuottoa. Sen sijaan itse lahjoitussumma voidaan joko ohjata suoraan käyttöön tai rahastoida.

Yliopisto sijoittaa peruspääomaa ja saa siitä vuosittaista tuottoa. Tuottoa käytetään yliopiston strategian kannalta tärkeiden hankkeiden tukemiseen. Tuoton käytöstä päättää rehtori.