Helsingin yliopisto ja Orion Oyj yhdistävät voimansa mitokondriotautien ja etenevän myoklonusepilepsian hoitotutkimuksessa
Suomessa ainutlaatuinen elinkeinoelämän ja yliopistojen ekosysteemikonsepti saa mittavan Business Finland -rahoituksen. Uuden yhteistyömallin julkistaminen ajoittuu sopivasti tämänvuotisen mitokondriosairauksien teemaviikon alkuun.

”New Modalities” -ekosysteemin tautibiologinen tutkimus keskittyy hermoston rappeumaoireina ilmeneviin suomalaisen tautiperimän harvinaissairauksiin. MIRAS ja etenevä myoklonusepilepsia ovat tällaisia Suomeen rikastuneita sairauksia, joiden geenivirheitä tietämättään kantaa joka seitsemäskymmenes - kahdeksaskymmenes suomalainen. Molemmat taudit puhkeavat vain, jos virheen perii kummaltakin vanhemmalta.

– Tutkimme näiden tautien omia ja yhteisiä molekyylitason piirteitä, ja tätä täsmätietoa käytämme jo aikaisessa vaiheessa yhdessä yritysten kanssa diagnostiikan parantamiseen ja uusien hoitojen kehittämiseen. Tieto voi olla tärkeää myös yleisille rappeumataudeille ja niiden hoidolle, toteavat akatemiaprofessori Anu Wartiovaara (Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja HiLIFE, HUSLAB) ja professori Anna-Elina Lehesjoki (Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja HiLIFE, Folkhälsanin tutkimuskeskus).

Wartiovaara ja Lehesjoki ovat kansainvälisesti ansioituneita asiantuntijoita energia-aineenvaihdunnan ja hermostonrappeumatautien alalla. Heidän tutkimusryhmiensä työ MIRAS:n ja etenevän myoklonusepilepsian tautimekanismeista ovat avanneet uutta merkittävää tietämystä hermoston ja lihasten perinnöllisistä rappeumataudeista. Wartiovaara ja Lehesjoki vastaavat New Modalities -ekosysteemin molekyylitason tutkimuksesta sekä yhteistyössä Orionin kanssa löydösten soveltamisesta potilaiden hyväksi.  Business Finland tukee heidän tutkimustaan yli 2,1 miljoonan euron summalla. 

Ekosysteemissä kehitetään myös digitaalisia sovelluksia potilaiden liikehäiriöiden mittaamiseen ja raportoimiseen kotioloissa sekä diagnostiikkaa (Itä-Suomen yliopisto, KYS, Petsofi Oy, Perkin-Elmer) ja tutkitaan muokattuihin vasta-aineisiin ja nukleotideihin perustuvia uusia lääketeknologioita (Turun yliopoisto, Syrinx Bioanalytics, AdmeScope, Forendo Pharma ja InME OY).

Orionin koordinoima, yliopistot ja elinkeinoelämän yhteen laajasti kokoava ekosysteemi on maassamme toistaiseksi ainoa laatuaan. Se tavoite on jo aikaisessa tutkimusvaiheessa tunnistaa lupaavat kohdemolekyylit ja uudet diagnostiikkamahdollisuudet.  Business Finlandin tukemana ekosysteemi kouluttaa huippuasiantuntijoita uusien hoitomuotojen kehittämiseksi Suomessa, lisää yliopistojen ja yritysten yhteistyötä ja edistää molempien kansainvälistä kilpailukykyä.

Lisätietoja:
Akatemiaprofessori Anu Wartiovaara, Helsingin yliopisto
Puh. 040 5936386 (AW) tai 050 415 5262 (projektikoordinaattori Maija Komonen)
Sähköposti: anu.wartiovaara@helsinki.fi
@AWartiovaara
@MolNeuroProgram
Wartiovaara Lab

Professori Anna-Elina Lehesjoki, Helsingin yliopisto, Folkhälsanin tutkimuskeskus
Puh: 050 505 8894
Sähköposti: anna-elina.lehesjoki@helsinki.fi
Lehesjoki Lab

Professori Antti Haapalinna, johtaja, Harvinaissairaudet terapia-alue
Biologiset lääkkeet, biomarkkerit ja uudet hoitomuodot yksikkö, Tutkimus ja Tuotekehitys, Orion Oyj
Puh. 050 966 7670
Sähköposti: antti.haapalinna@orionpharma.com