Apteekkariliitolta 100 000 euron lahjoitus Helsingin yliopistolle

Apteekkariliitto lahjoittaa hallinnoimastaan Pro Farmasia -rahastosta Helsingin yliopistolle 100 000 euroa farmasian kestävän kehityksen edistämiseen.

Helsingin yliopiston tavoitteena on perustaa alalle maailman ensimmäinen kestävän farmasian pysyvä professuuri. Sen kautta koulutetaan farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on osaamista muuttaa alan toimintatapoja paremmin ympäristöä huomioivaan suuntaan.

Tulevien farmaseuttien ja proviisorien halutaan omaksuvan kestävän kehityksen lähtökohdat olennaisena osana ammatti-identiteettiään. Lääkealalla kestävä kehitys tarkoittaa esimerkiksi ympäristövaikutusten  huomioimista lääkkeiden kehityksessä, tuotannossa ja jakelussa sekä lääkkeiden käytön aiheuttamien ympäristövaikutusten hallintaa.

– Kestävän farmasian professuuri on tärkeä koko toimialan kannalta. On hienoa, että Suomessa tehdään maailman mittakaavassa ainutlaatuista ja uraa uurtavaa työtä kestävän kehityksen edistämiseksi farmasian alalla. Tätä arvokasta työtä tahdomme osaltamme tukea, sanoo Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Kanerva.

Apteekkariliiton lahjoitus on mukana valtion vastinrahaohjelmassa. Yliopisto tekee päätökset vastinrahaohjelman puitteissa tehtyjen lahjoitusten käytöstä. 10 000 euron ja sitä suuremmat lahjoitukset voi lahjakirjalla kohdistaa tueksi tietylle koulutusalalle, ja yliopisto tekee päätökset lahjoitusten tarkemmasta käytöstä koulutusalan tueksi.

– Ensinnäkin haluan kiittää Suomen Apteekkariliittoa erittäin merkittävästä lahjoituksesta farmasian koulutuksen ja tutkimuksen tueksi. Kestävyys on Helsingin yliopiston ja farmasian tiedekunnan strategisesti läpileikkaava asia, jonka hyväksi teemme töitä hartiavoimin joka päivä. Tulevien sukupolvien koulutus ja tutkimuksen kärkihankkeet kotimaassa ja kansainvälisesti luovat hyvää pohjaa tulevan professuurin avaamiseen, täyttämiseen ja aktiiviseen toimintaan. Yhteiskunnallisestikin merkittävä positio takaa tutkimusperustaisen kestävyysasioiden kehittämisen koko lääkealan hyväksi, toteaa farmasian tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen.

Suomen Apteekkariliiton lahjoitus on mukana valtion vastinrahaohjelmassa. Yliopisto tekee päätökset vastinrahaohjelman puitteissa tehtyjen lahjoitusten käytöstä. 10 000 euroa ja suuremmat lahjoitukset voi lahjakirjalla kohdistaa tueksi tietylle koulutusalalle, ja yliopisto tekee päätökset lahjoitusten tarkemmasta käytöstä koulutusalan tueksi. Kestävän farmasian professuuria voi tukea myös pienemmillä lahjoituksilla suoraan Farmasian kestävän kehityksen rahaston kautta. Farmasian kestävän kehityksen rahasto ei ole mukana valtion vastinrahaohjelmassa.

 

Lisätietoja:

yhteiskuntasuhdejohtaja Touko Aalto, Suomen Apteekkariliitto puh. 040 516 9332, touko.aalto@apteekkariliitto.fi