Aivosairaudet yleistyvät – kuinka niiden kulkua voi hidastaa?

Professori Mikko Airavaara etsii uusia lääkkeitä aivoinfarktin ja hermorappeumasairauksien hoitoon.

Mitä tutkit?

Tutkin aivoinfarktia ja hermorappeumasairauksia. Tutkimuksemme keskittyy gliasoluihin ja proteiinien sakkautumisen tutkimiseen ja estämiseen. Geenisaksien avulla kehitämme uusia menetelmiä, joilla voimme paremmin mitata proteiinien aktiivisuutta, tutkia mekanismeja sekä kehittää uusia terapeuttisia yhdisteitä.

Mi­hin ja mi­ten tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa? 

Kun väestö ikääntyy, aivosairaudet lisääntyvät. Esimerkiksi muistisairaudet, muut hermorappeumasairaudet ja aivoinfarktit lisääntyvät. Meillä on suuri haaste kehittää näiden sairauksien kulkua hidastavia lääkkeitä. Meidän akateemisten tutkijoiden pitää keskittyä täysin uusiin ratkaisuihin ja lähestymistapoihin sekä ennen kaikkea tutkimuksen laatuun.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt? 

Ensinnäkin se, kuinka hyvä meidän tutkimusryhmämme on. Olen erittäin tyytyväinen siihen, kuinka laadukasta päivittäinen tekemisen taso on. Meillä ei oikeastaan ole menetelmällisiä rajoitteita, vaan keskitymme suuriin kysymyksiin. Toiseksi minua inspiroi FinPharma, kolmen suomalaisen yliopiston perustama lääkekehityksen yhteistyö- ja tutkimusverkosto, johon minutkin rekrytoitiin. Odotan innolla, mitä pystymme tekemään yhdessä.   

Mikko Airavaara on farmakologian ja lääkekehityksen professori farmasian tiedekunnassa.

Katso Mikko Airavaaran uuden professorin juhlaluento 27.5.2021 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.