Uusi tutkimusala tarjoaa poikkitieteellisiä ratkaisuja ekologisiin kriiseihin

Globaalin kehitystutkimuksen professori Markus Kröger tutkii maailmanlaajuisesti luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa ja kansalaisvaikuttamista.

Mitä tutkit?

Tällä hetkellä tutkin ilmasto- ja ekologista kriisiä, kuten esimerkiksi sitä, miksi metsien poistot etenevät Amazonilla ja muualla päin maailmaa. Perehdyn lisäksi siihen, kuinka tähän kehityskulkuun on pyritty vaikuttamaan.

Tutkin maailmanlaajuisesti yleisemminkin luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvää politiikkaa ja taloutta sekä konflikteja ja kansanliikkeitä. Olen erityisesti keskittynyt Brasiliaan, muuhun Etelä-Amerikkaan sekä Intiaan. Analysoin myös maailmanlaajuista luonnonvarapolitiikkaa, joka liittyy esimerkiksi arktiseen resurssiryntäykseen.

Olen tutkinut esimerkiksi Brasilian ja Intian kaivospolitiikkaa ja sitä, milloin ja miten kaivoksia on suljettu paikallisten ihmisten vastarinnan vuoksi. Tutkimuksiini on kuulunut myös paperi- ja selluteollisuuden globalisaatio ja suomalaisten yritysten isojen uusien selluinvestointien vaikutukset esimerkiksi Brasiliassa ja Uruguayssa. Olen myös tutkinut erilaisia maa- ja metsätalouden muotoja ja näiden kestävyyttä.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Kaikki tarvitsevat ruokaa, ja luonnonvarojen käyttö ja ilmastonmuutoskysymykset ovat yhä ajankohtaisempia. Olen keskittynyt etenkin siihen, millä keinoilla kansalaiset voivat vaikuttaa varsinkin Brasilian ja Intian kaltaisissa maissa heidän elämäänsä oleellisesti koskettaviin, maankäyttöä merkittävästi muuttaviin sijoituspäätöksiin. Tutkimukseni auttaa ymmärtämään myös laajemmin poliittisia realiteettejä, joissa erilaisia kehitysinterventioita yritetään toteuttaa.

Tutkimukseni vaikuttaa esimerkiksi siihen, ajetaanko pienviljelijöitä laittomasti pois mailtaan Brasiliassa ja Intiassa. Pyrin tuomaan laajempaan tietoisuuteen metsien ja maaseudun asukkaiden kohtaamia ongelmia ja viemään päättäjille tietoa siitä, miten he voivat tehdä parempia päätöksiä.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Globaali kehitystutkimus on nopeasti muuttuva ja hyvin poikkitieteinen tutkimusala. Se ammentaa laajasti eri tieteenalojen ja yhteiskuntien viimeisimmistä kokemuksista ja löydöksistä.

Tutkimusalani pystyy tarjoamaan ilmasto- ja ekologisiin kriiseihin ja muihin maailmanlaajuisiin ilmiöihin ratkaisuja syvän yhteiskuntatieteellisen ymmärryksen avulla.

 

Markus Kröger on globaalin kehitystutkimuksen professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.