Yksityisoikeuden professori tuntee modernin liikejuridiikan tarpeet

Ville Pönkä tutkii oikeudellisia sääntöjä, jotta ne edistäisivät paremmin oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta yhteiskunnassa.

Mitä tutkit?

Tutkin erilaisia liike-elämän juridiikkaan liittyviä teemoja. Erikoisalaani on sopimus- ja yhtiöoikeus sekä yritysten välinen riidanratkaisu. Olen tuotannossani perehtynyt muun muassa liike-elämän sopimustoimintaan, osakeyhtiöriitoihin ja kestävyyteen.

Olen otteeltani pragmaattinen eli lähestyn tutkimusongelmia kysyen, miten oikeudelliset säännöt toimivat käytännössä ja miten niitä pitäisi kehittää oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen tehokkuuden edistämiseksi yhteiskunnassa.

Kansallisen oikeuden lisäksi olen perehtynyt pohjoismaiseen ja yhdysvaltalaiseen liikejuridiikkaan. Olenkin aikaisemmin toiminut pohjoismaisen oikeuden professorina.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Olen tutkinut laajasti ja monipuolisesti muun muassa niin sanotun yhdenvertaisuusperiaatteen merkitystä osakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä. Tällaisissa yhteisöissä osakkeenomistajien väliset erimielisyydet ovat hyvin yleisiä ja usein perustuvat siihen, että yhden mielestä toinen on syyllistynyt määräysvallan väärinkäyttöön tai muuhun hylättävään menettelyyn. 

Tutkimukseni kautta olen tuonut selkeyttä siihen, mistä osakeyhtiöoikeudellisessa yhdenvertaisuudessa on pohjimmiltaan kyse, miten yhdenvertaisuusriitoja tulisi käsitellä ja minkälaisia riskejä riitelyyn liittyy. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Tällä hetkellä olen kiinnostunut muun muassa siitä, miten yritysten käyttämissä sopimuksissa on osattu varautua odottamattomiin olosuhdemuutoksiin, kuten korkojen negatiivisuuteen tai koronapandemiasta johtuviin suoritusesteisiin.

Lisäksi olen innoissani uuden oppikirjallisuuden tuottamisesta omalla opetusalallani, siis varallisuusoikeudessa.

 

Ville Pönkä on yksityisoikeuden professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.