Virtuaalimetsää myymässä

Sekoitettu todellisuus voi mullistaa puukaupat, uskoo professori Petri Parvinen.

Metsän myyminen edellyttää usein melkoista matkustamista. Jos myyjänä on vaikka pääkaupunkiseudulla asuva perikunta, saattavat Keski-Suomessa sijaitsevalle palstalle lähteä kauppoja hieromaan pari kolme myyjää, metsänhoitoyhdistyksen edustaja ja kolmen metsäyhtiön edustajat.

– Siis älytön määrä turhaa reissaamista, totesi Helsingin yliopiston strategisen johtamisen professori Petri Parvinen Tiedekulmassa tiistaina 10.10.

Parvinen ryhmineen on kehitellyt yhdessä Metsä Groupin kanssa virtuaalitodellisuustyökalua, jonka avulla myytävä metsä voitaisiin mallintaa yhdistämällä maastokarttoja ja laserkeilaustietoa puustosta.

Virtuaalimetsän luominen saattaa onnistua pelkkien verkkoaineistojen avulla.

– Näin voidaan luoda virtuaalinen metsä, josta puita voidaan napsia virtuaalisesti talteen vaikka yksitellen. Puiden hinnasta saa tällä tavalla helposti käsityksen.

Virtuaalimetsän luominen saattaa onnistua pelkkien verkkoaineistojen avulla, mutta ainakin aluksi sitä autetaan droneilla eli lennokkikameroilla tehtävillä keilauksilla. Joka tapauksessa ajan ja matkustamisen säästö vaikuttaa ilmeiseltä.

– Valmius kauppoihin on jo olemassa. Uskoisin, että ensimmäinen virtuaalitodellisuuden avulla tehty metsäkauppa toteutuu vielä tänä vuonna, Parvinen toteaa.

Metsäkoneita virtuaalimaailmassa

Parvinen johtaa sekoitetun todellisuuden hyötyjen laboratoriota, jossa hän pyrkii seuraamaan, miten erilaiset virtuaalitodellisuusteknologiat vaikuttavat kauppojen syntyyn.

Hyvänä esimerkkinä hän nosti metsäkoneyhtiö Ponssen käyttämän myyntidemon, jossa messuvieraat pääsivät virtuaalitodellisuudessa seuraamaan Ponssen metsäkoneiden työskentelyä. Työkalun hyödyntäminen edistänyt kauppojen syntyä messuilla.

Parvinen johtaa sekoitetun todellisuuden hyötyjen laboratoriota.

Toinen kiinnostava esimerkki on hammashoitoteknologiayritys Planmecalta, joka on tehnyt virtuaalisen 3d-mallin myymästään hammashoitovastaanotosta.

– Odotan kiinnostuneena, miten virtuaalimallien hyödyntäminen vaikuttaa kauppojen syntyyn aiempiin esittelytapoihin verrattuna, Parvinen toteaa.

Petri Parvinen esitteli sekoitetun todellisuuden mahdollisuuksia Science and Business Dialogue -verkoston tilaisuudessa. Verkoston tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta yliopiston ja yritysten välillä.