Palmeniasta irtisanotaan 36

Yhteistoimintaneuvottelut Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa ovat päättyneet. Palmenian toimintaa järjestetään uudelleen ensi vuoden alusta alkaen. Uuden organisaation myötä henkilöstön määrä vähenee 61:llä.

Osa vähennystarpeesta toteutuu eläkeellesiirtymisin. Palmenia ei aio jatkaa määräaikaisia työsuhteita.

Irtisanottavien määrä on 36. Irtisanomiset koskevat muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Palmeniassa työskentelee 147 henkeä.

Kouvolan, Kotkan ja Lahden alueyksiköiden itsenäinen hallinnollinen asema lakkautetaan, mutta Palmenia jatkaa yhteistyötä alueiden toimijoiden kanssa.

Järjestelyjen syynä on Palmenian heikko taloudellinen tilanne ja tarve uudistaa Palmenian toimintaa yliopiston strategian mukaiseksi. Palmenia järjestää jatkossakin yliopistollista täydennyskoulutusta ja yliopistollisia kehittämishankkeita. Se palvelee erityisesti akateemisia aikuisopiskelijoita sekä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän organisaatioita.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia