Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia


Täydennyskoulutusta ja kehittämishankkeita

Palmenia tarjoaa täydennyskoulutusta sekä muita koulutus- ja kehittämispalveluita Helsingin yliopiston tieteenaloilta. Palmenia palvelee erityisesti akateemisia aikuisopiskelijoita sekä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän organisaatioita. Ihmiset, organisaatiot ja koko yhteiskunta uudistuvat oppimisen kautta. Palmenia rakentaa maailmaa, jossa oppiminen on arvossaan.

Ajankohtaista


Tuula Vehmas

Hyviä työntekijöitä myös pienille yrityksille

Onko pienyrittäjän oikeasti vaikea löytää hyvää työntekijää? Millaisia ovat pk-yritysten kokemukset sopivan työvoiman rekrytoinnista?  Se selviää Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto -tutkimushankkeen loppuraportista.
Lue lisää »

Palmenia

PALMENIAN työ JATKUU MYÖS KYMENLAAKSOSSA JA LAHDESSA

Palmenia keskittyy yhä enemmän akateemiseen täydennyskoulutukseen ja sitä tukeviin kehittämishankkeisiin. Vuoden alusta uudet sisältöyksiköt korvaavat alueyksiköt. Palmenia näkyy kuitenkin vuodenvaihteen jälkeenkin myös Kotkassa, Kouvolassa ja Lahdessa.
Lue lisää »

 

Johanna Ekström-Partanen

Ledarskapet- en tur till framtiden

Denna höst har Palmenia arrangerat en svenskspråkig pilotutbildning tillsammans med Helsingfors stad med målsättning att stödja ledarskapet hos daghemsföreståndare.
Läs mera »