Helsingin yliopiston tulos 2018 oli ennusteiden mukaisesti alijäämäinen

Vuonna 2018 Helsingin yliopistossa keskityttiin edellisvuosina tehtyjen isojen uudistusten vakiinnuttamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Taloudellisesti vuosi oli haastava. Operatiivinen tulos oli lähes 17 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Helsingin yliopiston vuoden 2018 operatiivisen toiminnan tulos oli -16,7 miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan tulos kertoo tuloksen ilman sijoitustoiminnan vaikutusta. Yliopiston kokonaistulos oli sijoitustoiminnan markkinavaihteluista johtuen selvästi tappiollista. Kokonaistulos oli -35,9 miljoonaa euroa.

Operatiivinen toiminta oli alijäämäistä myös vuosina 2016–2017. Alijäämät johtuvat valtion perusrahoituksen vähenemisestä viime vuosien aikana sekä yliopistoindeksien jäädytyksestä vuosille 2016–2019. Vuonna 2018 perusrahoitus laski kolme miljoonaa euroa ja sen odotetaan vähenevän vuonna 2019 arviolta 5,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yliopistoindeksin jäädytyksen vaikutuksen on arvioitu olevan -8,6 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yliopiston vuoden 2019 budjetti on -30 miljoonaa euroa alijäämäinen.

– Odotamme, että Suomen uusi hallitus ottaa yliopistojen rahoitustilanteen vakavasti. Yliopistoindeksin jäädytyksen purkaminen on välttämätöntä. Lisäksi perusrahoitusta on lisättävä, jotta laadukkaan koulutuksen ja tieteen tekemisen edellytykset säilyvät, Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä painottaa.

Yliopiston kuluista lähes kaksi kolmasosaa on henkilöstökuluja. Henkilöstömäärä vuoden 2018 lopussa oli reilut 7 800, joista lähes 4 500 opettajia ja tutkijoita. Toinen suuri kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

 

Opintopisteitä suoritettiin entiseen tapaan, tutkintomäärissä laskua

Vuonna 2018 Helsingin yliopistossa opiskeli 31 200 tutkinto-opiskelijaa, jotka suorittivat yli 5 500 tutkintoa. Tutkintojen määrä väheni edellisvuodesta, mutta 55 opintoviikkoa vuodessa suorittaneiden määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Samoin opintopisteitä suoritettiin yhtä paljon kuin vuonna 2017.

– Meidän on panostettava erityisesti opiskelijoiden ohjaukseen entistä enemmän, jotta tutkintomäärien tavoitteet kandi-, maisteri- ja tohtoritasolla saavutetaan, rehtori Niemelä sanoo.

Julkaisuja tehtiin yhteensä lähes 11 000. Tieteellisesti vertaisarvioitujen julkaisujen määrä kasvoi ja niiden osuus julkaisujen kokonaismäärästä oli lähes 70 %. Tutkimusprojekteja oli käynnissä 3 300.

Suursuosion saavutti kaikille avoin Elements of AI -verkkokurssi, jolle on ilmoittautunut jo 100 000 opiskelijaa. Kurssin on suorittanut jo noin 10 000 opiskelijaa.

Kansainvälinen tutkimusrahoitus kasvoi

Kilpaillun tutkimusrahoituksen määrä kasvoi edelleen. Kasvu tuli kansainvälisestä rahoituksesta, jonka osuus on nyt viidennes tutkimusrahoituksen määrästä.

Helsingin yliopisto on onnistunut hyvin muun muassa Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n rahoitushauissa. Vuonna 2018 yliopistolle myönnettiin kuusi uutta rahoitusta. Samalla yhteensä 70 saadun rahoituksen raja rikkoutui. 

Vastuullisuus korostuu sijoitustoiminnassa

Helsingin yliopistokonsernin sijoitustoiminnan tuotto oli -4,36 % vuonna 2018, mikä heijastaa ennen kaikkea osakemarkkinoiden negatiivista kehitystä. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana vähennettiin luottoriskiä merkittävästi, millä osittain vältettiin korkomarkkinoiden lisääntynyttä epävarmuutta vuoden toisella puoliskolla. Vuoden lopussa lisättiin osakesijoitusten määrää, osana hallituksen lokakuussa hyväksymien uusien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaiseen sijoitusjakaumaan siirtymistä. Uusien periaatteiden tavoitteina on lisätä sijoitustoiminnan tehokkuutta ja vastuullisuutta. Tehokkuutta pyritään kohentamaan muun muassa vähentämällä sijoitustoiminnan kustannuksia, lisäämällä hajautusta sekä parantamalla läpinäkyvyyttä.

– Vastuullinen sijoittaminen on noussut yliopiston sijoituspolitiikan tärkeäksi lähtökohdaksi. Kevään 2019 aikana laadimme vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja ne käsitellään yliopiston hallituksessa kesäkuussa, Jari Niemelä kertoo.

Lisätietoja antavat:

Talous: Marjo Berglund, marjo.berglund@helsinki.fi, p. 0400 812 538
Opetus ja opiskelu: Susanna Niinistö-Sivuranta, susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi, p. 050 511 5382
Tutkimus: Ritva Dammert, ritva.dammert@helsinki.fi, p. 02941 22292

Lue lisää aiheesta

Lisätietoja taloudesta

Tilinpäätös 2018