Helsingin yliopisto sijoitti Green Bond -rahastoon

Yliopisto on tehnyt merkittävän vaikuttavuussijoituksen sijoittamalla ns. Green Bond -rahastoon eli vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Helsingin yliopisto on ottanut jälleen askeleen eteenpäin vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaessaan vastuullisuudestaan tunnetun hollantilaisen NN Investment Partnersin hallinnoimaan NN Green Bond -rahastoon. Sijoitettu summa on yli 40 miljoonaa euroa. Rahasto on yksi maailman ensimmäisistä Green Bond -rahastoista.

Rahasto sijoittaa vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin, jotka ovat ulkopuolisen tahon verifioituja lainoja. Lainat on korvamerkitty projekteihin, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta ja tukevat kestävää kehitystä.

Suurimmassa osassa projekteja kyse on investoinneista, joilla vähennetään liiketoiminnasta aiheutuvia päästöjä. Nämä ovat esimerkiksi sijoituksia vaihtoehtoiseen energianlähteeseen kuten aurinko- tai tuulienergiaan, alemman päästön kuljetuksiin tai vihreisiin rakennuksiin.

– Kyseessä on aitoa vaikuttavuussijoittamista, joka edistää kestävää kehitystä ja on linjassa yliopiston arvojen kanssa. Tämä sijoitus vie myös yliopistoa eteenpäin kohti hiilineutraalia sijoitussalkkua, kertoo tyytyväisenä Helsingin yliopiston kvestori Marjo Berglund.

Lue lisää:

Hel­sin­gin yliopisto jul­kai­si en­sim­mäi­sen vas­tuul­li­sen si­joi­tus­toi­min­nan ra­port­tin­sa

Hel­sin­gin yliopisto si­joit­taa en­tis­tä vas­tuul­li­sem­min – ta­voit­tee­na hii­li­neut­raa­li salk­ku

Arvopaperisijoittaminen Helsingin yliopistossa