Helsingin yliopisto parantaa sijoitustensa läpinäkyvyyttä

Helsingin yliopisto pyrkii edistämään sijoitustoimintaansa keskittämällä sijoituksiaan tehokkaisiin ja vastuullisiin sijoitusrahastoihin. Osana vastuullisuutta yliopisto julkaisee uudet merkittävät pitkän aikavälin sijoitukset sitä mukaa kuin niitä tehdään.

Uuden #helfunds-rahastolistan tarkoituksena on lisätä yliopiston sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä ja edistää tasa-arvoista tiedonsaantia sijoitustuotteista. Rahastolista ei ole kehotus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee sijoittajan perehtyä rahastokohtaiseen materiaaliin, josta muun muassa riskit ilmenevät.

 –Julkisuusperiaate on tärkeä osa Helsingin yliopiston vastuullista sijoitustoimintaa. Varsinkin vastuu yhteistyökumppaneista, kuten yliopistoa rahoittavista veronmaksajista ja lahjoittajista, vaatii avointa ja läpinäkyvää sijoitustoimintaa, Helsingin yliopiston sijoitusjohtaja Anders Ekholm sanoo ja jatkaa:

– Helsingin yliopisto haluaa kantaa yhteiskunnallista vastuutaan osallistumalla julkiseen keskusteluun sijoittamisesta. Yliopisto edustaa tieteeseen ja tosiasioihin perustuvaa lähestymiskulmaa sijoittamiseen. Tähän kuuluvat muun muassa kustannustietoisuus, hajautus ja kestävän kehityksen riskien hallinta.

#helfunds-rahastolista

Kevät 2019: Handelsbanken Global Index Criteria
Syksy 2019: SEB Sustainability Global Index Fund

Lue lisää:

Arvopaperisijoittaminen
Hel­sin­gin yliopisto si­joit­taa en­tis­tä vas­tuul­li­sem­min – ta­voit­tee­na hii­li­neut­raa­li salk­ku