Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ruokavalinnat kaikkien saataville

Professori Maijaliisa (Maikki) Erkkola pyrkii löytämään ravitsemustieteen keinoja terveyden eriarvoisuuden kaventamiseksi.

Mitä tutkit?

Tutkin eri väestöryhmien, erityisesti lasten ja perheiden, ravitsemusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Ruokavalintojamme määrittävät muun muassa ikä, sukupuoli, koulutus, tulot, asenteet ja arvot sekä fyysinen ja sosiaalinen ruokaympäristömme. Pyrin tutkimusryhmäni kanssa löytämään keinoja, joiden avulla kaikilla olisi taustasta riippumatta mahdollisuus tehdä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ruokavalintoja.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?  

Tutkimustulostemme avulla on mahdollista löytää keinoja terveyden eriarvoisuuden kaventamiseksi sekä ottaa askelia kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää ruokajärjestelmää. Olemme esimerkiksi kehittäneet varhaiskasvatuksen ruokatarjontaa yhteistyössä kuntien kanssa terveellisemmiksi ja ympäristövaikutuksiltaan pienemmiksi.

Uusien makujen ja rakenteiden, esimerkiksi palkokasvien käytön, oppimista tuetaan monipuolisella ruokakasvatuksella. Onnistunut muutos johtaa sekä lasten että ympäristömme terveempään tulevaisuuteen. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Ruokajärjestelmän kestävyysmurros sekä työllistää että inspiroi valtavasti. Olen muun muassa mukana päivittämässä pohjoismaisia ja kansallisia ravitsemussuosituksia.

Juuri nyt inspiroi valtavan tieteellisen tietomäärän tiivistäminen selkeäksi viestiksi, joka innostaa muutokseen. Ruoka kestävyyskysymysten näkökulmasta on mainio konteksti harjoitella ihmisenä ja ihmisiksi olemista, muun muassa hyvän jakamista ja itsesäätelyä.

 

Maijaliisa (Maikki) Erkkola on ravitsemustieteen (kansanravitsemus) professori maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.