Yhä useammat voivat opiskella oikeustiedettä Vaasassa

Oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikkö kasvaa. Jatkossa yhä useammat opiskelijat voivat suorittaa oikeustieteen opintoja Vaasassa. Syksystä 2023 alkaen yksikössä on 60 aloituspaikkaa. Samalla myös panostus kaksikieliseen tutkintoon laajenee.

Oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikköön lisätään 22 aloituspaikkaa syyslukukaudesta 2023 alkaen. Suomenkielisten opiskelijoiden aloituspaikkojen määrää lisätään 14:llä 40:een, kun taas ruotsinkielisten aloituspaikkojen määrää lisätään kahdeksalla 20:een. Tulevana syksynä Vaasassa aloittaa siis opintonsa yhteensä 60 uutta oikeustieteen opiskelijaa.

– Juristien kysyntä alueella on kasvanut selvästi, ja opiskelijamme ovat erittäin haluttuja työmarkkinoilla. Olen huomannut, että tarjonta johtaa kysyntään, ja alueella tuntuu koko ajan syntyvän uusia työpaikkoja juristeille, sanoo Vaasan oikeustieteellisen koulutuksen vastuuprofessori Marcus Norrgård.

Norrgårdin mielestä 60 on ihanteellinen ryhmäkoko – ei liian pieni eikä liian suuri. Kasvanut opiskelijamäärä lisää toiminnan vakautta ja monipuolisuutta. Opiskelijamäärän lisäys on myös loogista jatkoa Vaasan yksikön kasvulle vuosien mittaan.

Toisaalta 60 opiskelijaa on edelleen niin pieni määrä, että lisäys ei horjuta yksikön perinteisiä vahvuuksia, joita ovat pienet ryhmäkoot ja opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen matala kynnys. Vaikka yksikkö on suhteellisen pieni, opetus on erittäin laaja-alaista, sillä Helsingissä toimiva opetushenkilökunta opettaa myös Vaasassa.

– Vaasan yksikkö on erittäin tärkeä tiedekunnalle. Se on olennainen osa toimintaamme, ja suurin osa henkilöstöstä opettaa myös Vaasassa, toteaa oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Niemi.

Uusi panostus on mahdollinen Vaasan kaupungilta ja Pohjanmaan liitolta saatavan oleellisesti lisääntyneen taloudellisen tuen ansiosta. Lahjoitukset kertovat oikeustieteellisen koulutuksen merkityksestä Vaasan seudulle. Niiden ansiosta yksikkö voi myös lähitulevaisuudessa lisätä henkilöstömääräänsä opiskelupaikkoja vastaavasti.

Kaksikielinen tutkinto laajenee

Syksyllä 2023 lisätään myös mahdollisuuksia opiskella kahdella kielellä Vaasassa. Mahdollisuus suorittaa kaksikielinen tutkinto laajenee kandivaiheesta maisteritasolle. Vaasan yksikkö tarjoaa ensimmäisenä yliopistolla mahdollisuuden suorittaa maisterintutkinto kokonaisuudessaan kahdella kielellä. Aiemmin tämä on ollut mahdollista vain kandiohjelmissa.

Vaasan yksikön kannalta laajennettu kaksikielisyys ei tarkoita merkittävää muutosta. Yksikön toimintakulttuuri on ollut kaksikielinen jo perustamisvuodesta 1991 alkaen, ja niin henkilöstö kuin opiskelijatkin ovat tottuneet kaksikieliseen arkeen, jossa kukin voi käyttää omaa äidinkieltään.

– Olen ollut yksikön vastuuprofessori kahdesti ja oppinut opettamaan ruotsiksi juuri Vaasassa. Kaikki Vaasassa opiskelevat oppivat toisen tarjolla olevan tutkintokielen, vaikka suorittaisivat tutkinnon omalla kielellään, Niemi kertoo.

Opiskelijat voivat luonnollisesti suorittaa opintoja perinteisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suorittamalla kaksikielisen tutkinnon opiskelija saa edellytykset työskennellä suomeksi ja ruotsiksi omalla alallaan. Kaksikielinen tutkinto sopii sekä suomen- että ruotsinkielisille opiskelijoille riippumatta heidän kielitaidostaan opintojen alussa, ja halukkaille on tarjolla runsaasti kielitukea.

Helsingin yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, joka tarjoaa kaksikielisiä tutkintoja. Ensimmäinen kaksikielistä tutkintoa koskeva pilottihanke alkoi syksyllä 2010, ja siihen osallistui Vaasan yksikön lisäksi maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Onkin luontevaa, että Vaasan oikeustieteellinen yksikkö alkaa nyt ensimmäisenä tarjota vastaavaa mahdollisuutta maisteritasolla.

Kaksikieliset juristit ovat 30 vuotta täyttävän Vaasan oikeustieteellisen koulutuksen valttikortti

Helsingin yliopisto alkoi alun perin tarjota oikeustieteellistä koulutusta Vaasassa vastauksena paikallisten tuomioistuinten työvoimatarpeisiin. Seurauksena juristien työmarkkinat kehittyivät alueella vilkkaiksi.