Kaksikielinen tutkinto - valttikortti työmarkkinoilla

Helsingin yliopistosta voit valmistua kaksikieliseksi asiantuntijaksi. Kymmenen koulutusohjelmaa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden suorittaa kaksikielinen tutkinto, jossa kielitaito ja oman alan asiantuntijuus kehittyvät rinnakkain. Kaksikielisessä tutkinnossa suoritat kursseja sekä suomeksi että ruotsiksi ja saavutat korkeamman kielitaidon tason kuin tavallisella kandidaatin tutkinnolla.
Mikä on kaksikielinen tutkinto, Tvex?
  • Kaksikielisessä tutkinnossa (tvåspråkig examen, Tvex) suoritat kolmasosan opinnoistasi suomeksi, kolmasosan ruotsiksi ja kolmasosan haluamallasi kielellä.
  • Tvex-opintojen tavoitteena on, että saavutat C1-tason CEFR-asteikolla toisessa kotimaisessa kielessä (ammatillinen pätevyys tai edistyneen tason kielen hallinta). Tavallisella kandidaatin tutkinnolla voit osoittaa kielitaitosi vain tasolla B2.
  • Saat kielitukea opintojen aikana.
  • Tvexiin sisältyy opintojen lopussa hyväksytysti suoritettu CEFR:n C1-tason kielitesti, jonka suoritettuasi saat tutkintotodistukseen merkinnän kielitaidoistasi.

Kuinka hyvää kielitaitoa vaaditaan?

Opiskelijalle, joka haluaa aloittaa kaksikieliset opinnot, ei ole määriteltyjä kielitaitovaatimuksia, vaan peruskoulun ja toisen asteen tiedot (tai vastaavat) riittävät. Kielitaito kehittyy nopeasti opintojen aikana, ja tutkintoon kuuluu sekä kielikursseja että yksilöllistä kielitukea. 

Noin 70 prosenttia Tvex-opiskelijoista ovat suomenkielisiä. 

Ainulaatuinen mahdollisuus

Helsingin yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa on mahdollista suorittaa kaksikielinen tutkinto. Tvex on houkutteleva vaihtoehto sekä suomen- että ruotsinkielisille opiskelijoille.

Katso video, jossa kaksi Tvex-opiskelijaa kertovat kaksikielisistä opinnoistaan. 

Kielitaidon ei tarvitse olla loistava päästäkseen alkuun. Itseluottamus kasvaa matkan varrella nopeasti. Mielestäni kaksikielinen tutkinto kertoo, että olen valmis tekemään töitä tavoitteiden eteen. Kukapa työnantaja ei sitä arvostaisi?
Missä koulutusohjelmissa on mahdollista suorittaa Tvex?

Tvexin voi tällä hetkellä suorittaa kandidaatin tasolla seuraavissa ohjelmissa:

Tvex on valinnainen osa opiskeluita. Aloita hakemalla koulutusohjelmaan, jossa on mahdollista suorittaa Tvex. Saatuasi opiskelupaikan, voit ilmoittautua kaksikielisen tutkinnon suorittajaksi.

Miksi suorittaa Tvex?

Monikielisestä osaamisesta etua työmarkkinoilla

Monikieliselle osaamiselle on työmarkkinoilla kysyntää ja kaksikielisellä tutkinnolla voit erottautua joukosta.

Tvexin suorittaminen on lisäansio ja osoitus päämäärätietoisuudesta. Useimmat työnantajat arvostavat monipuolista kielitaitoa.

Luot itsellesi monipuolisen verkoston jo opiskeluaikana

Kun opiskelet kahdella kielellä, olet tekemisissä oman alasi opiskelijoiden kanssa, joihin et ehkä muuten tutustuisi.

Monet Tvex-opiskelijat ovat aktiivisia sekä suomen- että ruotsinkielisissä ainejärjestöissä. Nämä tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia harjoitella toista kotimaista sekä luoda laajaa tuttavaverkostoa.

Pohjoismaista tulee työkenttäsi

Ruotsin ja suomen kielen hallitseminen ovat ansioita, jotka avaavat sinulle mahdollisuuden työskennellä Pohjoismaissa. Hallitessasi ruotsin kielen sinun on myös helpompi oppia muita pohjoismaisia kieliä!

Tvexaajilla on hyvät työmahdollisuudet Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, sekä edellytykset luoda kontakteja kielirajojen yli.

Saat todistuksen kielitaidoistasi

Kun suoritat Tvexin opit oman alasi sanaston sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kaksikielisen tutkinnon tavoitteena on, että toisen kotimaisen kielen taitosi on tasolla C1 suoritettuasi tutkinnon. Suoritettuasi kaksikielisen tutkinnon saat todistuksen kielitaidostasi.

Tukea kaksikielisiin opintoihin

Helsingin yliopisto tarjoaa monia tukitoimintoja Tvex-opiskelijoille:

  • Tvex-opiskelijoilla on omat Tvex-tuutorit ja –ohjaajat, jotka auttavat ja antavat tukea Tvex-opintojen aikana.
  • Tutkintoon kuuluu sekä kielikursseja että yksilöllistä kielitukea kielitukiopettajalta. Kielituen lisäksi Kielikeskus tarjoaa kursseja, joilla voit harjoitella sekä kirjallista että suullista toisen kotimaisen kielen taitoasi. 
  • Opiskelijajärjestöt järjestävät myös säännöllisesti tapahtumia, jotka mahdollistavat rennon seurustelun yli kielirajojen. 
Tvex-alumnit kertovat

Tutustu valmistuneiden Tvex-opiskelijoiden kertomuksiin kaksikielisen tutkinnon suorittamisesta ja sen tuomista hyödyistä.

Kaksikielisyys työelämässä

Katso video, jossa työelämän huippuosaajat kertovat miksi kieliosaamisesta on työmarkkinoilla hyötyä. 

LinkedIn-ryhmä Tvåspråkiga experter | Kaksikieliset asiantuntijat

LinkedIn-ryhmä Tvåspråkiga experter | Kaksikieliset asiantuntijat toimii alustana Tvex-verkoston harjoittelu- ja työmahdollisuuksista ilmoittamiseen joulukuusta 2023 lähtien. LinkedIn-ryhmän tarkoitus on tuoda yhteen kaksikieliset opiskelijat ja työelämän asiantuntijat. Ryhmässä voi aktiivisesti keskustella ja jakaa kokemuksiaan kaksikielisestä työelämästä. Kannustamme myös kaikkia työnantajia ilmoittamaan ryhmässä harjoittelu- ja työmahdollisuuksista, jotka soveltuvat suomen- ja ruotsinkielentaitoisille opiskelijoille. Liity LinkedIn-rymään tästä! 

Kysymyksissä voit olla yhteydessä Ruotsinkielisiin asioihin (svenska-arenden@helsinki.fi). 

Tutustu työnantajapalveluihin