Kaksikielinen tutkinto - valttikortti työmarkkinoilla
Helsingin yliopistossa opiskelijoilla on edellytykset valmistua kaksikielisiksi asiantuntijoiksi. Kahdeksan koulutusohjelmaa tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden suorittaa kaksikielinen tutkinto, Tvåspråkig examen (Tvex), jossa kielitaito ja oman alan asiantuntijuus kehittyvät rinnakkain. Kaksikielisessä tutkinnossa opiskelija suorittaa kursseja sekä suomeksi että ruotsiksi.
Mikä on Tvex?

Tvexissä opiskelija suorittaa kolmasosan opinnoistaan suomeksi, kolmasosan ruotsiksi ja kolmasosan haluamallaan kielellä.

Opiskelija saa tutkintotodistukseen merkinnän siitä, että hän on suorittanut kaksikielisen tutkinnon. Helsingin yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa on mahdollista suorittaa kaksikielinen tutkinto. Tvex-mahdollisuus on houkutteleva vaihtoehto sekä suomen- että ruotsinkielisille opiskelijoille. 

Katso video, jossa kaksi Tvex-opiskelijaa kertovat kaksikielisistä opinnoistaan. 

Missä ohjelmissa on mahdollista suorittaa Tvex?

Tvexin voi suorittaa seuraavissa ohjelmissa:

Opiskelija hakee normaalisti koulutusohjelmaan, jossa on mahdollista suorittaa Tvex. Saatuaan opiskelupaikan, hän voi ilmoittautua kaksikielisen tutkinnon suorittajaksi. 

Miksi suorittaa Tvex?

Tvex antaa valmiudet toimia työelämässä molemmilla kotimaisilla kielillä. Hallitessaan sekä suomen että ruotsin, opiskelijalla on paremmat työmahdollisuudet Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, sekä edellytykset luoda kontakteja kielirajojen yli. Tvexin suorittamalla opiskelijat osoittavat myös olevansa valmiita tekemään töitä tavoitteidensa eteen. Tätä ominaisuutta useimmat työnantajat arvostavat.

Katso video, jossa työelämän huippuosaajat kehuvat Tvexiä ja kertovat miksi kieliosaamisesta on työmarkkinoilla hyötyä. 

Kuinka hyvää kielitaitoa vaaditaan?

Erityisen hyvää kielitaitoa ei vaadita ohjelman alussa. Monet tvexaajat ovat opiskelleet toista kotimaista kieltä B1-tasolla peruskoulussa ja lukiossa. Kielitaito kehittyy nopeasti opintojen aikana, ja tutkintoon kuuluu sekä kielikursseja että yksilöllistä kielitukea. Tvexiin sisältyy opintojen lopussa hyväksytysti suoritettu CEFR:n C1-tason kielitesti. Tasolla C1 tarkoitetaan edistyneen tason kielen hallintaa.

Tvexaajilla on omat Tvex-tuutorit ja –ohjaajat jotka ovat avuksi ja tekevät Tvex-matkan mahdollisimman helpoksi. Opiskelijajärjestöt järjestävät myös säännöllisesti tapahtumia jotka mahdollistavat rennon seurustelun yli kielirajojen.

Kielitaidon ei tarvitse olla loistava päästäkseen alkuun. Itseluottamus kasvaa matkan varrella nopeasti. Mielestäni kaksikielinen tutkinto kertoo, että olen valmis tekemään töitä tavoitteiden eteen. Kukapa työnantaja ei sitä arvostaisi?
Inspiraatiota ja tukea kielen oppimiseen
Yhteydet työelämään

Tvexaajilla on lisäksi mahdollisuus hyödyntää Tvex-verkostoa luodakseen kontakteja ja ruotsin- ja suomenkielisille työmarkkinoille jo opintojen alkuvaiheessa. Verkosto koostuu työpaikoista, joissa on mahdollista suorittaa harjoittelu ruotsiksi tai suomeksi ja varjostaa ruotsin kielen taitoista asiantuntijaa työelämässä (ns. job shadowing). Verkosto on osa “Kaksikieliset asiantuntijat työelämässä” hanketta. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021.

Tvexaajia varten on myös LinkedIn-ryhmä Kaksikieliset asiantuntijat, jonka tarkoitus on tuoda yhteen Tvex-opiskelijoita ja työnantajia, joilla on tarve kaksikieliselle osaamiselle. Työnantajat voivat ilmoittaa mielenkiintoisista työpaikoista ja tapahtumista ja opiskelijat mm. etsiä harjoittelupaikkoja tai opinnäytetyön toimeksiantajia.  Tervetuloa liittymään!

 

 

 

Työnantaja - tervetuloa mukaan Tvex-verkostoon!

Voiko organisaatiosi tarjota opiskelijoille suunnattuja työmahdollisuuksia, jossa on mahdollista käyttää ruotsin tai suomen kieltä? Tutustu Helsingin yliopiston Tvex-verkostoon!

Tvex-verkoston tarkoitus on auttaa Tvex-opiskelijoita löytämään työpaikkoja, joissa heidän on mahdollista hyödyntää ja kehittää kaksikielistä asiantuntijuuttaan. Verkosto koostuu organisaatioista ja yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan opiskelijoille:

  • harjoittelupaikan, jossa on mahdollista työskennellä tai saada ohjausta ruotsiksi tai suomeksi
  • mahdollisuuden varjostaa ruotsin tai suomen kielen taitoista asiantuntijaa yhden työpäivän ajan (ns. job shadowing)

Opiskelijoiden on mahdollista saada taloudellista tukea yliopistolta harjoittelujaksoa varten. Harjoittelujakso on 2-3 kuukauden pituinen. 

Käytännössä rekisteröit organisaationne yhteystiedot verkostoon ja opiskelija ottaa itse yhteyttä kiinnostuksen mukaan. Verkoston jäsenenä saatte näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa sekä mahdollisuuden löytää määrätietoisia ja kielitaitoisia työntekijöitä. Rekisteröityminen verkostoon ei velvoita teitä tarjoamaan opiskelijoille työmahdollisuuksia.

Rekisterilomakkeen löydät täältä.

Verkosto on osa Helsingin yliopiston Kaksikieliset asiantuntijat työelämässä-hanketta, joka toteutetaan lukuvuonna 2019-2021. Tutustuthan myös Kaksikieliset asiantuntijat-LinkedIn-ryhmään, joka on dynaaminen verkosto Tvex-opiskelijoille, ruotsin tai suomen kielen taitoisille asiantuntijoille sekä työnantajille, joilla on tarve kaksikieliselle osaamiselle.

 

Kysymyksiisi vastaa Svenska ärenden, svenska-arenden@helsinki.fi

Tutustu työnantajapalveluihin