Sisun saavutettavuus paranee askel askeleelta

Opintotietojärjestelmä Sisun saavutettavuutta on parannettu useilla yksittäisillä korjauksilla kesän ja syksyn 2021 aikana. Laajemmat toiminnallisuuksien korjaukset ovat työn alla. Yliopisto tarjoaa erityistukea tarvitseville opiskelijoille yksilöllistä tukea opintojen sujuvuuden varmistamiseksi.

Helsingin yliopiston uuden Sisu-opintotietojärjestelmän saavutettavuuteen liittyvät ongelmat nousivat esiin keväällä 2021. Saavutettavuuspuutteista tehtiin myös kantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, joka antoi Helsingin yliopistolle huomautuksen Sisun saavutettavuudessa olevien vakavien puutteiden takia.

Helsingin yliopisto on sitoutunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Työtä saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tehdään jatkuvasti. Sisun osalta kehitystyön painopisteet ja aikataulut sovitaan yhdessä järjestelmästä vastaavan Funidata Oy:n kanssa. Tällä hetkellä tärkeänä kehittämisen kohteena on Sisun saavutettavuus erityisesti opiskelijan käyttöliittymän osalta.

Kaikki tehty työ ei vielä näy käyttäjille

Kesän ja syksyn 2021 aikana on tehty lukuisia yksittäisiä saavutettavuuskorjauksia. Osa korjauksista on jo toiminnassa, mutta osa tulee käyttöön vasta seuraavan päivityksen yhteydessä tammikuussa 2022 tai myöhempien päivitysten yhteydessä.

Kokonaisia näkymiä ja toiminnallisuuksia koskeva kehitystyö on ollut käyttäjille osittain näkymätöntä, sillä uudelleensuunnittelu ja parannusten toteuttaminen vievät ohjelmistokehityksessä paljon aikaa. Tällä hetkellä suunnitellaan esimerkiksi opiskelijan opintojakson hakusivua ja avoimen yliopiston uusia toimintoja ja näissä saavutettavuus otetaan huomioon alusta asti. Lisäksi ulkopuolinen saavutettavuusasiantuntija on tehnyt Sisun saavutettavuusarvion ja kommentoinut opiskelijan käyttöliittymän haku-sivuun ja opintosuunnitelmaan liittyviä parannustarpeita sekä työn alla olevia käyttöliittymäsuunnitelmia. Myös uusia rekrytointeja on tehty, jotta korjausten toteuttamiseen saadaan vauhtia lisää.

Voit lukea tarkemmin kaikista tehdyistä korjaustoimista ja suunnitelmista Funidatan blogista.

Yliopisto tarjoaa yksilöllistä tukea opintojen sujuvuuden varmistamiseksi

Helsingin yliopisto tukee erityistukea tarvitsevia opiskelijoita yksilöllisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opiskelija ja esteettömyysyhdyshenkilö kartoittavat yhdessä ne tarpeet, mitä opiskelija tarvitsee opintojensa hyvään sujumiseen. Yliopistolla on tätä varten esteettömyysyhdyshenkilöt kaikilla kampuksilla.

Opiskelijaneuvonnan palvelupisteet ja esteettömyysyhdyshenkilöt ovat varautuneet tukemaan myös Sisun käytössä. Erityistukea tarvitaan usein myös esimerkiksi yliopiston tiloissa liikkumiseen, apuvälineiden käyttöön tai tenttiajan pidentämiseen.

– Pyrkimyksemme on, että opiskelija ei koe tukea kohtuuttomana vaivana vaan löydämme yhdessä hänelle sopivan kätevän tavan opiskella ja hoitaa opintoasioitaan, oppimisympäristöjen palveluiden johtaja Kati Kettunen toivoo.

Taustaa Sisusta

Helsingin yliopisto otti käyttöön uuden opintotietojärjestelmän, Sisun, viime vuoden toukokuussa. Sisussa opiskelija voi suunnitella opintonsa, ilmoittautua opetukseen ja tehdä erilaisia opintohallinnon hakemuksia esimerkiksi suoristusten korvaamisesta. Opettaja näkee sisusta omat opetus- ja ohjausryhmänsä ja voi antaa suoritusmerkinnät. Sisu avittaa myös opintohallinnon ja -palveluiden henkilöstön työprosesseja lukuisissa kohdissa.

Sisu on käytössä jo kuudessa korkeakoulussa ja se tukee myös korkeakoulujen opetusyhteistyötä. Sisun toimintoja kehitetään jatkuvasti palvelemaan paremmin eri käyttäjiä. 

Sisu on erittäin laaja kokonaisuus:

  • Sisuun siirrettiin noin 10 miljoonaa opintosuoritusta, 2,3 miljoonaa opiskeluoikeutta ja 450 000 henkilön tiedot.
  • Kesä-joulukuussa 2021 Helsingin yliopistossa Sisussa on kirjattu yli 140 000 suoritettua opintojaksoa ja 600 000 opintopistettä. Opiskelijoita on valmistunut noin 4 100.

Lue lisää

Funidata Oy:n blogikirjoitus 21.12.2021: Sisun saavutettavuustyön edistyminen syksyllä 2021

Tiedote 22.6.2021: Aluehallintovirasto antoi huomautuksen Sisun saavutettavuuspuutteista