Aluehallintovirasto antoi huomautuksen Sisun saavutettavuuspuutteista

Helsingin yliopiston uuden opintotietojärjestelmän, Sisun, saavutettavuuden puutteita korjataan aktiivisesti. Yliopisto tarjoaa erityistä tukea järjestelmän käyttöön sitä tarvitseville.

Sisu-opintotietojärjestelmästä tehtiin lokakuussa 2020 saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto on antanut ratkaisunaan huomautuksen Helsingin yliopistolle Sisun vakavista saavutettavuuspuutteista. Aluehallintovirasto toteaa ratkaisussaan, että Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmä ei täytä digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia.

Helsingin yliopisto on sitoutunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Työtä saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tehdään jatkuvasti.

– Olemme pahoillamme, ettemme ole onnistuneet tässä tavoitteessa opintotietojärjestelmän osalta.  Suhtaudumme tilanteeseen vakavasti ja pyrimme eri tavoin nopeuttamaan saavutettavuuteen liittyviä korjauksia. Yliopisto tarjoaa väliaikaisjärjestelyin erityistä tukea Sisun käyttöön siihen asti kun Sisu saadaan täysin saavutettavaksi kaikille opiskelijoille, kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta Helsingin yliopistosta sanoo.

Sisu-järjestelmää kehitetään edelleen

Sisu on suuri ja kompleksinen järjestelmä, jota kehitetään Funidata Oy:n ja sen omistajakorkeakoulujen välisessä yhteistyössä. Sisun kehityksen ytimessä on ajatus kaikkien yhteisestä järjestelmästä, joka on käytössä monilla erilaisilla käyttäjäryhmillä useissa korkeakouluissa ja joka mahdollistaa korkeakoulujen saumattoman yhteistyön.

Sisun kehitys aloitettiin vuonna 2013. Saavutettavuustavoitteita on tarkennettu aina lainsäädännön kehittyessä. Suurin haaste järjestelmän tekemisessä saavutettavaksi ovat vanhat toiminnallisuudet, jotka on toteutettu projektin alkuvaiheilla. Kaikki uudet toiminnallisuudet tehdään saavutettaviksi.

Lisätietoja median edustajille antaa:

Kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi, p. 050 511 5382

Lue lisää:

Funidatan tiedote 22.6.2021

Sisu tulee – Helsingin yliopisto vaihtaa opintotietojärjestelmänsä toukokuun lopussa 

Funidatan blogikirjoitus Sisun saavutettavuudesta

Sisu tulee 31.5. - tietoa järjestelmän saavutettavuudesta

Tietoa Sisusta opettajille

Tietoa Sisusta opiskelijoille