Lähes 29 000 haki Helsingin yliopistoon korkeakoulujen yhteishaussa – kiitos luottamuksesta!

Suosituin hakukohde oli lääketieteen koulutusohjelma. Maisteriohjelmien ykkönen oli proviisorin koulutusohjelma. Prosentuaalisesti eniten suosiotaan kasvatti geotieteiden koulutus.

Helsingin yliopistoon haki korkeakoulujen yhteishaussa 28 601 henkilöä. Hakijoista kandiohjelmiin haki 26 867 henkilöä ja maisteriohjelmiin 1 764. Yhteishaku päättyi 30.3.2022.

– Olemme todella iloisia ja kiitollisia, että Helsingin yliopisto kiinnostaa näin monia hakijoita. Opiskelijamme pääsevät osaksi vahvaa akateemista yhteisöämme, jossa tuemme heitä kasvamaan vastuullisiksi ja laaja-alaisesti ajatteleviksi osaajiksi, kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta opetus- ja opiskelijapalveluista sanoo.

Suosituin hakukohde oli lääketieteen koulutusohjelma, hakijoita 3 538. Eniten kandiohjelmien hakijamäärä kasvoi geotieteen koulutuksessa, johon haki 279 henkilöä. Kasvua edellisvuoteen oli 35 prosenttia. Myös kemian kandiohjelma kiinnosti viime vuotta enemmän. Oikeusnotaarin koulutusohjelma kiinnosti aiempien vuosien tapaan, hakijoita oli 3 450. Myös kansainvälisen Bachelor of science –koulutusohjelman suosio on tasaista, hakijoita oli 241.

– Tänä vuonna erityisesti historia, italia, pohjoismaiset kielet, geotieteet, kemia ja kotitalousopettajan koulutus kiinnostivat viime vuotta enemmän, kertoo päällikkö Anna-Liisa Kuusela hakijapalveluista.

Maisteriohjelmien suosio tasaista

Helsingin yliopiston maisteriohjelmat kiinnostivat lähes 1 800 hakijaa. Suosituimpia hakukohteita olivat proviisorin koulutusohjelma (293 hakijaa) ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelma (123 hakijaa). Myös kasvatustieteen maisteriohjelma (varhaiskasvatus) kiinnosti, hakijoita oli 171.

Yhteishakuun kuulumattoman avoimen väylän haku kiinnosti 313 hakijaa. Eniten kiinnosti tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, hakijoita 70. Myös oikeusnotaarin koulutusohjelma oli suosittu, hakijoita 65.

Syksyllä 2021 käynnistynyt varhaiskasvatuksen monimuotokoulutus kiinnosti myös. Koulutukseen haki 351 hakijaa. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa varhaiskasvatuksessa työskenteleville kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin.

Hakijamäärät ja aloituspaikat hakukohteittain on julkaistu yliopiston verkkosivuilla. Tarkempia tilastoja muun muassa sukupuolijakaumasta, kielijakaumasta, ensikertalaisten ja ensisijaisten hakijoiden määrästä koostetaan hakukohdekohtaisesti ensi viikolla ja tiedot julkaistaan samalla verkkosivulla.

Lisätietoja