Kaikille avoin verkkokurssi perehdyttää koiran alkuperään ja vuorovaikutukseen ihmisen kanssa

Minä ja koirani -verkkokurssi tarjoaa mahdollisuuden oppia lisää oman lemmikin taustoista ja terveydestä ja osallistua koiratutkimukseen. Kurssi pohjautuu Helsingin yliopiston koiran geeni- ja käyttäytymistutkimuksen uusimpiin tutkimustuloksiin.

Avoimen yliopiston uudella verkkokurssilla Minä ja koirani perehdytään koiran perimään, historiaan, rotuihin, käyttäytymiseen ja kumppanuuteen ihmisen kanssa. 

Opiskelun voi aloittaa ja suorittaa itsenäisesti omassa tahdissa verkossa 2.4.–31.8.2024 välisenä aikana. Kurssin sisältö koostuu teksteistä, oheismateriaaleista ja verkkotehtävistä, ja osallistuminen on täysin maksutonta. 

Kurssille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet riippumatta siitä omistaako omaa koiraa vai ei. 

Kurssin opettaja professori Hannes Lohi johtaa koiratutkimusryhmää Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Lohi sanoo koiratutkimuksen elävän uutta renessanssia ja kuvailee kurssia ainutlaatuiseksi ja interaktiiviseksi. 

– Halusimme kertoa sanoin ja kuvin koiraharrastajille mitä uusin geeni- ja käyttäytymistutkimus tietää koiran alkuperästä, historiasta, roduista, terveydestä, persoonallisuudesta ja käyttäytymisestä sekä ihmisen ja koiran välisestä suhteesta, kertoo Lohi.

Kurssin osallistujat voivat myös tilata ilmaisen tai edullisen geenitestin omalle koiralleen ja saavat mahdollisuuden syvempään ymmärrykseen lemmikkinsä perimästä sekä sen hyödyntämisestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kurssi on samalla kansalaistiedettä

 Osallistujille annetaan tehtäväksi vastata kyselyihin oman ja koiran persoonallisuudesta sekä omistajan ja koiran välisestä suhteesta. Näiden vastausten avulla Hannes Lohen koiratutkimusryhmä voi kerätä uutta ja arvokasta tutkimusaineistoa.  

– Tutkimusryhmäni kerää kurssilaisten vastaukset ja hyödyntää dataa uusien tutkimuslöydösten tekemiseen tulevaisuudessa. Kyselyt antavat tietoa omistajan ja lemmikin persoonallisuudesta ja käyttäytymisestä, suhteesta ja mahdollistavat kiinnostavia uusia tutkimuskysymyksiä, jos aineistoa kertyy laajasti, selvittää Lohi.  
 

Lisätietoja:

 

Avoimen yliopiston uutuuskurssi Minä ja kissani 

Minä ja kissani 2 op -kurssilla lähdetään opintomatkalle omaan ja kissan persoonallisuuteen ja käyttäytymiseen erilaisten interaktiivisten kyselyjen ja uusimman tieteellisen tiedon valossa. Kurssi auttaa ymmärtämään omaa ja kissan käyttäytymistä, käytösongelmia ja persoonallisuuspiirteitä ja niihin vaikuttavia erilaisia ympäristötekijöitä.

Sinua voisi kiinnostaa myös Avustavat eläimet osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa – ihmisen ja eläimen yhteistyö 2 op. joka on tuotettu yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.  

Avoin yliopisto – ole avoin uudelle ajattelulle!

Avoimet yliopisto-opinnot ovat Helsingin yliopiston koulutusohjelmien ja kielikeskuksen opintoja kaikille kiinnostuneille. 

Avoimessa yliopistossa on vuosittain tarjolla yli 1000 kurssia kaikista Helsingin yliopiston tiedekunnista. MOOC-kurssit (Massive Open Online Courses) ovat kaikille avoimia verkkokursseja, joille mahtuvat mukaan kaikki halukkaat. MOOC-kurssin voi aloittaa ja suorittaa joustavasti omassa aikataulussaan. 

Avoimessa yliopistossa voit etsiä omaa alaasi, vahvistaa osaamistasi tai toteuttaa opiskeluhaaveesi. Lue lisää ja tutustu opintotarjontaan!