Yliopistot ovat päättäneet todistusvalinnan kriteereistä vuodelle 2020

Yliopistoissa on tehty päätökset alakohtaisista todistusvalinnan valintakriteereistä vuoden 2020 opiskelijavalinnoissa. Yliopistojen koulutusalat ovat käyttäneet ylioppilastutkinnon pisteytyksen suunnittelussa aiemmin tänä vuonna julkaistua pisteytystyökalua.

Koulutusaloilla on painotettu kullekin alalle tärkeitä ylioppilastutkinnon aineita tai aineryhmiä. Lisäksi koulutusaloilla on pyritty tekemään yhteistyötä siten, että samalla alalla valintakriteerit eivät eri yliopistoissa eroaisi suuresti. 

Koulutusalakohtaiset todistusvalinnan valintakriteerit eli ylioppilastutkinnon pisteytyksen periaatteet ja todistusvalinnalla valittavien opiskelijoiden osuudet aloituspaikkojen määrästä on julkaistu Opintopolku-palvelussa. Tämän lisäksi on julkaistu aiheeseen liittyvä video. Täydelliset vuoden 2020 opiskelijavalintojen valintakriteerit julkaistaan loppuvuonna 2019.

Opiskelijavalintojen uudistamishanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, jonka tavoitteena on vahvistaa alakohtaista yhteistyötä ja yhtenäistää valtakunnallisesti ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä.

Lisää infoa:

Valintakriteereihin liittyviin kysymyksiin vastaa kukin yliopisto.

Mediatiedusteluihin vastaa projektipäällikkö Ulla Sarajärvi: ulla.sarajarvi@helsinki.fi, puh. 02941 40335

 

Mietitkö yliopistoon hakemista vuonna 2020? Katso tästä FAQ-lista.

Olemme koonnet hakijoille tärkeät ja usein kysytyt kysymykset koskien vuoden 2020 opiskelijavalintauudistusta ja todistusvalintaa tälle sivulle.

Löydät vastaukset esimerkiksi näihin kysymyksiin:

Va­li­taan­ko jat­kos­sa kaik­ki opis­ke­li­jat to­dis­tus­va­lin­nan kaut­ta?

Ei valita, HY:n hakukohteisiin on tämän lisäksi yksi tai useampi muu hakuväylä todistusvalinnan lisäksi.

Mik­si pis­te­tau­lu­kois­sa ei näy kaik­kia Hel­sin­gin yli­opis­ton ha­ku­koh­tei­ta?

Aivan kaikissa kandiohjelmien hakukohteissa ei ole lainkaan todistusvalintaa käytössä:

  • Venäjä äidinkielenä (koska tätä vastaavaa ainetta ei ole mahdollista kirjoittaa YO-kirjoituksissa)
  • Portugali – koska tässä vaiheessa ei ole tiedossa kielen ns. lähtötaitotasoa eli onko portugalia mahdollista jatkossa lukea lukiossa siten, että yliopisto-opinnot vaatisivat ennakko-osaamista vai alkavatko opinnot nollatasosta. Tästä riippuu myös se, mihin hakukohteeseen kielten kandiohjelmassa portugali tulee jatkossa kuulumaan.