Opiskelijavalinnat uudistuvat 2020

Helsingin yliopisto opiskelijavalinnat uudistuvat

Vuodesta 2020 lähtien iso osa opiskelijoista valitaan yliopistoihin ylioppilastodistuksen perusteella. Niille, joita ei valita todistuksen perusteella opiskelemaan, on muita vaihtoehtoja. Todistusvalinnan pisteytysmallit vuodelle 2020 on julkaistu 5.6.2018. Voit käydä tarkistamassa kunkin koulutusohjelman pisteytystaulukot Opintopolusta.

Olemme keränneet tälle sivulle koonnin kysymyksistä liittyen tulevaan todistusvalintaan. Suosittelemme tutustumaan näihin kysymyksiin ja vastauksiin.

FAQ: todistusvalintauudistus 2020

Valitaanko jatkossa kaikki opiskelijat todistusvalinnan kautta?

Ei valita, HY:n hakukohteisiin on tämän lisäksi yksi tai useampi muu hakuväylä todistusvalinnan lisäksi.

Voinko hakea todistusvalinnassa, jos en ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa?

Todistusvalinnassa huomioidaan suomalaisen ylioppilastutkinnon lisäksi IB, EB, RP/DIA –tutkinnot. Jos et ole suorittanut mitään näistä tutkinnoista mutta olet hakukelpoinen yliopistoon, on mahdollista hakea jossain muussa hakuväylässä kuin todistusvalinnassa.

Miksi pistetaulukoissa ei näy kaikkia Helsingin yliopiston hakukohteita?

Aivan kaikissa kandiohjelmien hakukohteissa ei ole lainkaan todistusvalintaa käytössä:

  • Venäjä äidinkielenä (koska tätä vastaavaa ainetta ei ole mahdollista kirjoittaa YO-kirjoituksissa)
  • Portugali – koska tässä vaiheessa ei ole tiedossa kielen ns. lähtötaitotasoa eli onko portugalia mahdollista jatkossa lukea lukiossa siten, että yliopisto-opinnot vaatisivat ennakko-osaamista vai alkavatko opinnot nollatasosta. Tästä riippuu myös se, mihin hakukohteeseen kielten kandiohjelmassa portugali tulee jatkossa kuulumaan.

Mistä tiedän millä arvosanoilla / pistemäärällä tulen / voin tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa?

Todistusvalinta pistetaulukkoineen on käytössä ensimmäistä kertaa kevään 2020 opiskelijavalinnassa, joten meillä ei ole ennakkotietoa siitä millä pistemäärällä voi tulla hyväksytyksi. Osassa hakukohteita voi olla käytössä vähimmäispistemäärä eli on ilmoitettu etukäteen, että vaaditaan vähintään tietty pistemäärä ylioppilastutkinnon kokeista: tällaisista vähimmäispistemääristä ilmoitetaan syksyllä 2019, kun julkistetaan Opintopolussa kaikkien hakukohteiden yksityiskohtaiset valintaperusteet.

Kuinka kauan todistusvalinnan kriteerit ovat voimassa?

Helsingin yliopistossa on tavoitteena, että todistusvalinnan kriteerit hakukohteissa ovat voimassa vuosina 2020-2022.

Mistä löydän pistetaulukot?

Löydät pistetaulukot Opintopolusta.

Mistä löydän lisätietoa todistusvalinnasta?

Lisätietoa todistusvalinnasta löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta sekä OHA-forumin sivuilta ja Opintopolusta.