Pitkäjänteinen työ toi hyvän akateemisen tuloksen

Helsingin yliopiston vuosi 2016 oli akateemisten tulosten osalta hyvä, vaikka rahoitusleikkausten takia käynnistetyn muutosohjelman toteuttaminen vei voimavaroja. Helsingin yliopisto arvioitiin maailman 56. parhaimmaksi yliopistoksi Shanghain yliopistovertailussa.

Vuonna 2016 Helsingin yliopistossa opiskeli 31 878 tutkinto-opiskelijaa, jotka suorittivat yhteensä 6 011 tutkintoa.

Alempia kandidaatin tutkintoja suoritettiin 2 755 ja maisterin tutkintoja 2 685. Tohtorin tutkintoja suoritettiin 508. Näiden tutkintojen määrä laski hieman edellisvuodesta. Tutkintojen määrä kuitenkin kasvoi edellisen kolmen vuoden (2013–2015) keskimääräiseen määrään verrattuna.

Ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita oli 1 992 ja he edustivat 109 eri kansalaisuutta.

Uusia tutkinto-opiskelijoita aloitti vajaa 3 500. Noin 16 prosenttia hakeneista sai opiskelupaikan.

Vuoden aikana uudistettiin kandidaatin ja maisterin tutkinto-ohjelmat: syksyllä 2017 käynnistyy 32 laaja-alaista kandiohjelmaa ja 60 maisteriohjelmaa. Vuonna 2014 perustetut 32 tohtoriohjelmaa jatkavat toimintaansa.

Kohti tavoitetta: 50 parhaan joukkoon

Helsingin yliopisto arvioitiin maailman 56. parhaimmaksi yliopistoksi Shanghain yliopistovertailussa. Tämä on kautta aikain paras sijoitus tällä maailmanlaajuisesti tunnetuimmalla ranking-listalla. Nousua edellisvuodesta oli 11 sijaa. Sijoituksen kohentumiseen vaikutti eniten parannus siteerattuja tutkijoita mittaavassa HiCi-indikaattorissa.

Muiden tunnettujen kansainvälisten yliopistovertailujen sijoitukset olivat: Taiwan 71, Times Higher Education 91 ja QS 91.

Kansainvälisten julkaisujen määrä kasvussa

Helsingin yliopisto on vahva tutkimusyliopisto. Vuonna 2016 yliopiston tutkijat ja opettajat julkaisivat 10 552 julkaisua, joista vertaisarvioituja julkaisuja oli 6 984 (66 %) ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen painottuvia julkaisuja 3 568 (34 %). Kansainvälisessä yhteistyössä laadittujen vertaisarvioitujen julkaisujen määrä on kasvanut 10 prosenttia neljässä vuodessa.

Vuoden 2016 aikana käynnissä oli 5 089 täydentävän rahoituksen projektia, joista 3 522 liittyi tutkimukseen.

Euroopan tiedeneuvoston ERC:n rahoitushauissa Helsingin yliopistolle myönnettiin 10 rahoitusta. Kaikkiaan rahoituksia myönnettiin suomalaisille yliopistoille yhteensä 13.

Helsingin yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen edistämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa selvitettiin avoimen toimintakulttuurin toteutumista suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa. Helsingin yliopisto sijoittui ainoana organisaationa portaikon korkeimmalle tasolle.

Tutkimustulokset yhteiskunnan hyödyksi

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen tulokset ovat yhteiskunnalle merkittäviä monella tavalla. Niillä voidaan tukea yhteiskunnallista päätöksentekoa, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, työllisyyttä ja talouden kasvua sekä parhaimmillaan ratkaista globaaleja ongelmia. Helsingin yliopiston tavoitteena on oleellisesti lisätä tutkimustulostensa vaikuttavuutta.

Tutkimuksen kaupallistaminen eteni hyvin. Keksintöilmoitusten ja patenttihakemusten määrä on kasvanut kolmena vuonna peräkkäin. Vuonna 2016 käsiteltiin 96 keksintöilmoitusta ja jätettiin 46 patenttihakemusta. Uusia spin out -yrityksiä perustettiin kaksi.

Yrittäjyyteen kannustavan laajan Think Company -yhteisön piirissä järjestettiin yhteensä 498 tapahtumaa, joissa oli yhteensä 15 465 kävijää. Tilaisuuksien järjestäjinä ja toimijoina oli yhteensä 212 yritystä, tiimiä tai organisaatiota.

Tieteen ja kaupunkilaisten kohtaamispaikassa, Tiedekulmassa, järjestettiin 153 tilaisuutta. Niissä käsiteltiin muun muassa ajankohtaisia asioita ja vuoden 2016 tiedeteemoja Ihme elämä ja Digital Humanities.

Helsingin yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston talouden ja toiminnan lopullisen tuloksen tilinpäätöksen yhteydessä maaliskuun lopussa. Yliopiston tilinpäätös 2016 julkaistaan 30.3.2017.

Helsingin yliopisto 2016 lyhyesti

 • 31 878 tutkinto-opiskelijaa
 • 1 992 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa
 • 6011 tutkintoa
 • 3 483 uutta tutkinto-opiskelijaa
 • 21 778 opiskelijaa Avoimessa yliopistossa
 • 1992 ulkomaalaista opiskelijaa, 109 kansalaisuutta
 • 1132 ulkomaalaista henkilöstön edustajaa, 88 eri kansalaisuutta
 • 10 522 julkaisua, joista vertaisarvioituja 6.984 (66 %) ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen painottuvia 3.568 (34 %)
 • 5 089 täydentävän rahoituksen projektia, 3 522 liittyy tutkimukseen
 • 56. sija Shanghain vertailussa
 • 15 yliopiston itse koordinoimaa Suomen Akatemian kansallista tutkimuksen huippuyksikköä, viisi muualla koordinoitavaan huippuyksikköön kuuluvaa tutkimusryhmää ja 17 akatemiaprofessoria
 • 9 tutkijaa Helsingin yliopistosta Highly Cited Researchers-listalla, yhteensä listalla 16 suomalaista tutkijaa
 • 96 keksintöilmoitusta ja 46 patenttihakemusta, kaksi uutta spin out -yhtiötä
 • 70. sija vuonna 2016 valmistuneiden työllistettävyys -vertailussa (Global University Employability Ranking)
 • 27 000 rekisteröityä alumnia
 • 40,3 miljoonaa euroa lahjoituksia yliopistolle Tekoja maailman parhaaksi -varainhankintakampanjan avulla (v. 2013–2016, tavoite 25 miljoonaa euroa).
 • 5,4 miljoonaa kävijää julkisilla verkkosivuilla, sivukäyntejä 34 miljoonaa

Ulkomaalaisten opiskelijoiden kotimaat

 

 

Lisätietoja antavat:
Keijo Hämäläinen, vararehtori, keijo.hamalainen@helsinki.fi, p. 02941 22216
Ritva Dammert, kehitysjohtaja, Tutkimuspalvelut, ritva.dammert@helsinki.fi, p. 02941 22292
Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Opetus- ja opiskelijapalvelut, susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi, p. 02941 20500

Katso myös