Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hyväksyttiin 1059 opiskelijaa

Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin on hyväksytty 1059 opiskelijaa 83 eri maasta. Hakemusten määrä (4704) oli ennätyksellisen suuri. 26 prosenttia hakijoista sai opiskelupaikan.

Yhteensä 1059 opiskelijaa on hyväksytty kansainvälisiin maisteriohjelmiin, jotka alkavat syksyllä 2020. Hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä kasvoi 28 prosenttia viime vuodesta, jolloin hyväksyttiin 773 opiskelijaa.

– Olemme työskennelleet pitkäjänteisesti, että yliopisto näyttäytyisi vetovoimaisena vaihtoehtona ansiokkaille hakijoille panostamalla ohjelmien sisältöön ja laatuun, kehittämällä hakuprosessia, tehostamalla markkinointia ja tarjoamalla hyvän apurahajärjestelmän, sanoo Sini Saarenheimo, Helsingin yliopiston hakijapalveluiden päällikkö.

– Ilokseni voin todeta, että työmme kantaa nyt hedelmää ja että meillä oli tänä vuonna todella paljon päteviä hakijoita. Siksi pystyimmekin hyväksymään aiempaa enemmän opiskelijoita kansainvälisiin maisteriohjelmiimme.

Helsingin yliopistossa toimii 35 kansainvälistä maisteriohjelmaa. Suosittuja ohjelmia tänä vuonna olivat datatieteen maisteriohjelma ja ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma. Kumpikin ohjelma vastaanotti 355 hakemusta.

Kansainvälisissä ohjelmissa opiskelee sekä suomalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita. Syksyllä 2020 alkaviin opintoihin hyväksytyistä 37 prosenttia on suomalaisia. Suomen jälkeen suurin osa hyväksytyistä opiskelijoista tulee Kiinasta, Yhdysvalloista ja Intiasta. 

Apuraha 26 opiskelijalle

Ansiokkaiden hakijoiden houkuttelemiseksi yliopisto myöntää apurahoja EU:n ja ETA:n ulkopuolisista maista tuleville opiskelijoille opinto- ja elinkustannusten kattamiseksi.

Tällä kertaa apuraha myönnettiin yhteensä 26 opiskelijalle, jotka edustavat 16 eri kansallisuutta. Yksittäisen apurahan suuruus vaihtelee 13 000 eurosta 18 000 euroon.

Tällä hetkellä Helsingin yliopisto suunnittelee aloittavansa uuden lukuvuoden tavalliseen tapaan elokuussa 2020. Yliopisto seuraa kuitenkin Suomen hallituksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksia ja määräyksiä liittyen koronavirustilanteeseen.

Lisätietoja

Tietoja koronavirustilanteesta hyväksytyille opiskelijoille 

Helsingin yliopiston opiskelijavalintatilastoja 

Sini Saarenheimo, hakijapalveluiden päällikkö: sini.saarenheimo@helsinki.fi, 050 448 0840