Helsingin yliopistoon hyväksyttiin 4 246 uutta opiskelijaa

Kevään yhteishaussa Helsingin yliopistoon haki yhteensä 32 541, eli sisään pääsi 13,0 prosenttia hakijoista. Suosituimmat hakukohteet olivat oikeustiede, psykologia ja lääketiede.

Yhteishaussa haetaan sekä kandiohjelmiin että suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin. Kandiohjelmiin hakeneita oli 31 192 ja hyväksyttyjä 3 866. Kandiohjelmien sisäänpääsyprosentti oli 12,4.

Helsingin yliopiston suosituimmat hakukohteet olivat oikeustiede, psykologia ja lääketiede, kun mittarina käytetään hakijamäärää verrattuna aloituspaikkoihin. Kandiohjelmien hakijamäärä kasvoi eniten valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmissa sekä metsätieteessä ja luokanopettajakoulutuksessa.

COVID-19-pandemian aiheuttamien haasteiden takia maan hallitus myönsi Helsingin yliopistolle lisärahoitusta 428 aloituspaikan lisäämiseen syksyllä 2020. Paikkoja lisättiin laajasti eri hakukohteisiin, eniten matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan sekä kasvatustieteelliseen tiedekuntaan varhaiskasvatuksen alalle.

– Lämpimät onnitteluni kaikille opiskelupaikan saaneille! Teemme kaikkemme, jotta opintonne lähtevät hyvin käyntiin, vaikka opetus on syksyn osalta vielä pääosin etäopetusta. Yliopisto seuraa tarkasti mahdollisesti muuttuvaa epidemiatilannetta ja lähiopetuksen osalta opetustiloissa noudatetaan turvavälejä, kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta opetus- ja opiskelijapalveluista sanoo.

Kokemuksia digitaalisista valintakokeista hyödynnetään jatkossa

Koronapandemian takia valintakokeet järjestettiin pääosin kaksivaiheisina digitaalisina kokeina. Poikkeustilanteessa todistusvalinnalla valittavien määrää myös kasvatettiin useissa hakukohteissa. Hyväksytyistä opiskelijoista 61 prosenttia valittiin todistuksen perusteella.

Digitaaliset kokeet vaativat lukuisten erilaisten ohjelmien ja järjestelmien käyttöönottamista – pikavauhtia ja ensimmäistä kertaa. Hakijoille järjestettiin myös erilaisia tukipalveluja, kuten puhelinpalvelu, mihin kokeisiin osallistujat saivat soittaa ongelmatilanteissa. Tämä osoittautuikin korvaamattomaksi palvelukanavaksi.

– Kokemuksia digitaalisista valintakokeista hyödynnetään jatkossa, mutta vastaavaa toteutustapaa ei tulla käyttämään normaalitilanteessa, hakijapalvelujen päällikkö Sini Saarenheimo sanoo.

Valinnan tulokset näkyvät hakijoille valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikka on otettava vastaan 22.7. klo 15.00 mennessä. 

Tarkemmat tiedekuntakohtaiset tilastot opiskelijavalinnoista julkaistaan heinäkuun aikana.

Lisätietoja antaa:

Sini Saarenheimo, hakijapalveluiden päällikkö

sini.saarenheimo@helsinki.fi, p. 050 448 0840

Lue lisää:

Helsingin yliopistoon lähes 450 uutta aloituspaikkaa

Helsingin yliopiston vetovoima kasvoi – yhteishaussa yli 32 500 hakijaa