Helsingin yliopistoon hyväksyttiin 3770 uutta opiskelijaa

Korkeakoulujen yhteishaussa Helsingin yliopistoon hakemuksia tuli yhteensä 23174, eli sisään pääsi 16 prosenttia hakijoista. Erityisesti ympäristötieteet ja molekyylibiotieteet kasvattivat suosiotaan.

Yhteishaussa haetaan sekä kandiohjelmiin että suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin. Kandiohjelmiin hakeneita oli 22120 ja hyväksyttyjä 3427, joista 2616 ensikertalaisia.

Helsingin yliopiston koulutusohjelmien sisällöt uudistuvat syksyllä 2017 ja suuri osa tutkinnoista muuttuu monitieteisiksi. Opiskelemaan pyrkivät hakivat tänä keväänä ensimmäistä kertaa laajoihin kandiohjelmiin yksittäisten pääaineiden sijaan.

– Hakukohteiden määrä kevään haussa väheni alle puoleen, mutta aloituspaikkojen määrä pysyi ennallaan, sanoo hakijapalveluiden päällikkö Sini Saarenheimo.

Uudistuksella pyritään mm. mahdollistamaan aiempaa yksilöllisemmät opintopolut opiskelijoille.

– Uusissa koulutusohjelmissa opiskelijan ei tarvitse kandivaiheessa sitoutua yhteen tieteenalaan, vaan erikoistuminen valitaan vasta myöhemmin opintojen edetessä. Yhdestä kandiohjelmasta voi hakeutua useampaan maisteriohjelmaan.

Ympäristötieteet kiinnostavat

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan hakijamäärä kasvoi yli 16 prosenttia. Ohjelmista erityisesti ympäristötieteet ja molekyylibiotieteet kasvattivat suosiotaan. Ympäristötieteiden kandiohjelmaan haki 427 joista 60 saivat opiskelijapaikan. Molekyylibiotieteiden ohjelmaan haki 839, heistä 60 sai opiskelupaikan.

Eniten opiskelijoita eli 720 otettiin matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, jonne hakijoita oli 2897. 

Tiukin seula oli lääketieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa, joihin hakijoiden määrään nähden otettiin vähiten opiskelijoita. Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmiin pyrki 3510 hakijaa, joista hyväksyttiin 266. Lääketieteellisen tiedekunnan hakijamäärään vaikutti myös psykologian ja logopedian koulutusten siirtyminen käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta. Lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian koulusohjelmiin haki yhteensä 4501 ja opiskelupaikan sai 277 hakijaa.

Valinnan tulokset näkyvät hakijoille valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikka on otettava vastaan 14.7. klo 15.00 mennessä.

Hakijamäärät tiedekunnittain kevään yhteishaussa 2016 ja 2017

Tarkempia hakukohdekohtaisia tilastoja päivitetään viikon 27 aikana osoitteeseen:
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/tilastoja-opiskelijavalinnoista

Haastattelupyynnöt:

Vera Schoultz, viestinnän asiantuntija, puh. 050 318 5321, s-posti vera.schoultz@helsinki.fi