Helsingin yliopistoon ennätysmäärä hakijoita

Lähes 29 000 haki Helsingin yliopistoon eilen 28.3. päättyneessä yhteishaussa. Hakijamäärä kasvoi 25 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu johtuu etenkin yhteisvalintaan kuuluvien hakukohteiden lisääntymisestä. Todistusvalinnan laajenemisella uusiin ohjelmiin näyttäisi myös olleen vaikutusta.

Hakijoita oli yhteensä 28 787 (2017: 23 174), joista kandiohjelmiin haki 27 745 henkilöä (2017: 22 120) ja maisteriohjelmiin 1 328 (2017: 1 284). Samaan aikaan päättyi myös yhteishakuun kuulumaton avoimen väylän hakuaika. Avoimen väylän kautta tuli 146 hakemusta.

Hakemusten määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Kasvu johtuu osittain siitä, että sekä lääketieteellisillä aloilla että oikeustieteellisellä alalla siirryttiin yhteisvalintaan. Esimerkiksi lääketieteen yhteisvalinnassa voi  nyt hakea samalla valintakokeella moneen eri yliopistoon. Aikaisemmin ei ollut mahdollista hakea samassa haussa useamman kuin yhden yliopiston lääketieteelliseen.

Hakijamäärät ja aloituspaikat hakukohteittain yliopiston verkkosivuilla
Tarkempia tilastoja muun muassa sukupuolijakaumasta, kielijakaumasta, ensikertalaisten ja ensisijaisten hakijoiden määrästä koostetaan hakukohdekohtaisesti ensi viikolla ja tiedot julkaistaan samalla verkkosivulla.

Todistusvalinta laajenee

Todistuksen perusteella valittavien määrä kasvaa tänä vuonna. Vakiintuneiden todistuksella valittavien hakukohteiden lisäksi todistusvalinta on ensimmäistä kertaa käytössä teologisessa tiedekunnassa sekä elintarviketieteiden ja ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmissa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Lisäksi kasvatustieteen kandiohjelman ruotsinkielisissä opintosuunnissa valinnan ensimmäinen vaihe on todistusvalinta.

Hakijamäärät kasvoivat jonkin verran niissä koulutusohjelmissa, jotka ottivat todistusvalinnan käyttöön ensimmäistä kertaa.

Koulutusohjelmat uudistuivat syksyllä 2017

Helsingin yliopistossa tehtiin merkittävä koulutusuudistus vuoden 2017 aikana. Koulutusohjelmien sisällöt uudistettiin ja suuri osa tutkinnoista muuttui monitieteisiksi. Opiskelemaan pyrkivät hakevat laajoihin kandiohjelmiin yksittäisten pääaineiden sijaan. Pää- ja sivuaineita ei enää ole.

Koulutusuudistus toi mukanaan myös sen, että opiskelijan ei tarvitse kandivaiheessa sitoutua yhteen tieteenalaan, vaan erikoistuminen valitaan vasta myöhemmin opintojen edetessä. Yhdestä kandiohjelmasta voi joustavasti hakeutua entistä useampaan maisteriohjelmaan. Tämä mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmät opintopolut.

Yksittäisiä muutoksia hakijamääriin voi vielä tulla tietojen tarkastuksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa: Sini Saarenheimo, hakijapalveluiden päällikkö, sini.saarenheimo@helsinki.fi, p. 050 448 0840