Helsingin yliopiston vetovoima kasvoi – yhteishaussa yli 32 500 hakijaa

Helsingin yliopisto kiinnosti korkeakoulujen yhteishaussa entistä useampia hakijoita. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi 13 prosenttia. Myös avoimen väylän kautta hakeminen kasvatti suosiotaan.

Hakijoita oli yhteensä hieman yli 32 500 (2019: 28 872), joista kandiohjelmiin haki 31 193 henkilöä (2019: 27 531) ja maisteriohjelmiin 1 825 (2019: 1 678). Kevään 2020 yhteishaku päättyi 1. huhtikuuta.

Kandiohjelmien hakijamäärä kasvoi eniten valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmissa sekä metsätieteessä ja luokanopettajakoulutuksessa. Kasvatustieteessä otettiin käyttöön yliopistojen yhteinen soveltuvuuskoe, mikä lienee vaikuttanut hakijamäärän kasvuun Helsingin yliopistossa.

Myös yhteishakuun kuulumattoman avoimen väylän hakuaika päättyi. Avoimen väylän kautta tuli 311 hakemusta, mikä tarkoittaa 32 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Samaan aikaan haussa olleen Helsingin yliopiston englanninkielisen kandiohjelman, Bachelor's Programme in Sciencen, hakijamäärä kasvoi. Osa hakijoista haki ohjelmaan jo joulu-tammikuussa, osa yhteishaun yhteydessä. Yhteensä hakijoita oli 291 (2019: 144).

Hakijamäärät ja aloituspaikat hakukohteittain julkaistaan yliopiston verkkosivuilla tämän viikon aikana. Tarkempia tilastoja muun muassa sukupuolijakaumasta, kielijakaumasta, ensikertalaisten ja ensisijaisten hakijoiden määrästä koostetaan hakukohdekohtaisesti ensi viikolla ja tiedot julkaistaan samalla verkkosivulla.

Lisätietoja antaa

Sini Saarenheimo, hakijapalveluiden päällikkö, sini.saarenheimo@helsinki.fi,  p. 050 448 0840