Haku uusiin kansainvälisiin maisteriohjelmiin alkaa

Helsingin yliopiston uudistetut kansainväliset maisteriohjelmat käynnistyvät syksyllä 2017. Haku ohjelmiin alkaa joulukuun alussa. Samalla opiskelu muuttuu maksulliseksi EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Helsingin yliopistossa voi syksystä 2017 alkaen opiskella 28 kansainvälisessä maisteriohjelmassa. Osa ohjelmista on täysin uusia ja muiden sisältö on uudistettu. Maisteriohjelmat ovat kaksivuotisia.

Ohjelmista viisi on täysin englanninkielistä. 23 ohjelmassa opetus on englanninkielistä, mutta opintosuoritukset voi tehdä englannin lisäksi myös suomeksi tai ruotsiksi.

Tavoitteena monikulttuurinen yhteisö

Koulutusohjelmiin voivat hakea kaikki kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat sekä Suomesta että muualta maailmasta. Valinta ohjelmiin tehdään koulutusohjelmakohtaisten valintakriteerien perusteella. Ohjelmiin voi tutustua tarkemmin koulutustarjonnan sivuilla.

– Oppimiseen liittyvä vuorovaikutus on rikkaampaa, kun mukana on opiskelijoita eri kulttuureista ja taustoista. Asioita kyseenalaistetaan enemmän, syntyy hyvää keskustelua ja uusia oivalluksia. Monikulttuurinen oppimisympäristö antaa sekä opiskelijoille että opettajille enemmän, Helsingin yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Keijo Hämäläinen sanoo.

Haku kansainvälisiin maisteritutkintoihin alkaa joulukuun 2016 alussa. Suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin haetaan keväällä 2017 yhteishaun kautta.

LUPAAVAT TYÖLLISTYMISNÄKYMÄT

Yksi maisteriohjelmien uudistamisen tärkeimmistä tavoitteista on ollut varmistaa, että opiskelijat oppivat niitä asioita ja taitoja, joita he tulevissa työtehtävissään tarvitsevat. Työllistymisen näkökulma on ollut vahvasti mukana ja ohjelmat ottavatkin kantaa siihen, kuinka hyvin opiskelija työllistyy valmistuttuaan.

Kaikki koulutusohjelmat mahdollistavat etenemisen tutkijan uralle, mutta myös muihin työtehtäviin. Painotus vaihtelee eri ohjelmissa. Esimerkiksi taloustieteessä on vahva tutkimussuuntautuneisuus.

Monien ohjelmien sisältö koostuu useiden eri tieteenalojen opinnoista.

– Mielenkiintoisia uusia näkökulmia sisältävä Urban studies and planning -ohjelma on monen eri tiedekunnan sekä Aalto-yliopiston yhteinen koulutusohjelma, joka luo uudenlaisia tulevaisuuden ammattikuvia. Hakijoita odotetaan niin maantieteen, arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, humanististen tieteiden kuin valtiotieteen opiskelijoista, sanoo matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani Kai Nordlund.

Toisena esimerkkinä voidaan mainita datatiede. Uusi kaksivuotinen koulutusohjelma yhdistää ennakkoluulottomasti eri tieteenalojen sisältöjä, erityisesti tietojenkäsittelytiedettä ja tilastotiedettä.

– Maailma ympärillämme perustuu koko ajan enemmän tiedon hyväksikäyttöön, oli kyse sitten bisneksestä, tutkimuksesta tai hallinnosta. Datatiede keskittyy ratkomaan tähän liittyviä ongelmia, koulutusohjelmasta vastaava professori Hannu Toivonen kertoo.

Helsingin yliopistossa on vahvaa osaamista datatieteestä, mutta aiemmin asioita on opiskeltu muun muassa tiedon louhinnan, koneoppimisen ja tilastotieteen nimillä.

Opiskelujen jälkeiset työllistymismahdollisuudet ovat monelle tärkeimpiä asioita opiskelupaikkaa valittaessa. Datatieteen opinnot antavat erinomaiset valmiudet pärjätä työmarkkinoilla.

– Saan melkein viikoittain yhteydenottoja yrityksistä, jotka etsivät datatieteen osaajia. Koulutusohjelmastamme valmistuneille asiantuntijoille riittää varmasti töitä tulevaisuudessakin, Hannu Toivonen uskoo.

TULOKSELLISTA opiskelua rennossa tunnelmassa

Helsingin yliopisto panostaa paljon digitalisoitumiseen ja hyviin oppimisympäristöihin. Opetusmenetelmiä kehitetään ennakkoluulottomasti ja uudet pedagogiset menetelmät ottavat opiskelijan entistä enemmän mukaan osallistumaan ja kehittämään toimintaa.

– Suomessa opiskelijat pääsevät osaksi tiedeyhteisöä heti opintojen alusta alkaen, mikä ei ole lainkaan yleistä kansaivälisesti. Opettajien ja opiskelijoiden suhteet ovat välittömät. Opiskelu Suomessa on rentoa mutta tuloksellista, vararehtori Hämäläinen sanoo.

Apurahoja akateemisin perustein

Opiskelu Helsingin yliopiston maisteriohjelmissa on maksullista EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille syksystä 2017 alkaen. Lukuvuosimaksut vaihtelevat koulutusohjelmasta riippuen 13 000–18 000 euron välillä. Koulutusohjelmien hinnat ovat vertailukelpoisia muiden kansainvälisten yliopistojen kanssa. Maksullisuus ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat jo aloittaneet maisteritutkinnon suorittamisen ennen vuoden 2017 syksyä.

Helsingin yliopisto myöntää apurahoja akateemisin perustein parhaille hakijoille. Apurahan suuruus vaihtelee 50–100 prosentin välillä lukukausimaksujen määrästä.

Lukuvuosimaksuihin sidotun apurahan lisäksi on mahdollista saada apurahaa kattamaan elämisen kustannuksia Suomessa. Rahallisen avun lisäksi tarjolla on muita palveluja, jotka auttavat sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.