3951 opiskelijaa hyväksyttiin Helsingin yliopistoon

Kevään yhteishaussa Helsingin yliopistoon haki yhteensä 28872, eli sisään pääsi 13,7 prosenttia hakijoista. Todistusvalinnan kautta sisään pääsi 21 prosenttia.

Yhteishaussa haetaan sekä kandiohjelmiin että suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin. Kandiohjelmiin hakeneita oli 27531 ja hyväksyttyjä 3537. Kandiohjelmien sisäänpääsyprosentti oli siten 12,8.

Kaikista hyväksytyistä 21 prosenttia valittiin nyt todistuksen perusteella. Todistusvalinnalla valittavien osuus kasvaa jatkossa.

Helsingin yliopiston suosituimmat hakukohteet olivat oikeustiede, psykologia ja logopedia, kun mittarina käytetään hakijamäärää verrattuna aloituspaikkoihin. Kandiohjelmien hakijamäärä nousi edellisvuodesta muun muassa Svenska social- och kommunalhögskolanissa, psykologiassa, tietojenkäsittelytieteessä ja maataloustieteissä.

– Lämpimät onnitteluni kaikille opiskelupaikan saaneille! Uskon, että uudistetut koulutusohjelmamme antavat teille hyvät eväät selvitä tulevaisuuden työelämässä, opetuksesta vastaava vararehtori Sari Lindblom sanoo.

Todistusvalinta jatkossa pääväylä korkeakoulutukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että todistusvalinta on pääasiallinen väylä korkeakoulutukseen vuoteen 2020 mennessä. Esimerkiksi oikeustieteen alalla todistusvalinnan kautta hyväksyttävien osuus tulee olemaan 40 prosenttia vuodesta 2020 alkaen. Fysikaalisissa tieteissä, kemiassa ja matemaattisissa tieteissä 97 prosenttia opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla. Todistusvalinnalla hyväksyttävien opiskelijoiden osuudet ja pisteytystiedot löytyvät Opintopolku-palvelusta.

Yliopistoihin voi jatkossakin hakea muulla tavalla kuin suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon perusteella. Helsingin yliopistossa on päätetty, että kandiohjelmissa tulee olla vähintään yksi muu hakutapa kuin todistusvalinta. Helsingin yliopistossa on monia kandiohjelmia, joihin on kova hakupaine ja suureen osaan kandiohjelmista voi tulevinakin vuosina hakea valintakokeella.

Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään 8.7. klo 15.00

Valinnan tulokset näkyvät hakijoille valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikka on otettava vastaan 8.7. klo 15.00 mennessä. 

Tarkemmat tiedekuntakohtaiset tilastot opiskelijavalinnoista julkaistaan Helsingin yliopiston tilastosivulla perjantaina 28.6 ja hakukohdekohtaiset tilastot viikolla 27.

Lue myös: 

Helsingin yliopistoon lähes 29 000 hakijaa – yhteisvalinta ja todistusvalinta uudistavat käytäntöjä

Lisätietoja antaa:

Sini Saarenheimo, hakijapalveluiden päällikkö 
sini.saarenheimo@helsinki.fi, p. 050 448 0840