Vuorten kehitystä kuvaavat mallit auttavat ymmärtämään maanjäristyksiä

David Whipp on geodynaamisen mallintamisen professori, jonka työ rakentaa kestävää yhteiskuntaa.

Mitä tutkit? 

Vuorten muodostumista ja kehittymistä miljoonien vuosien aikana. Mannerlaattojen liikkeet vaikuttavat vuorten syntyyn, ja joet ja jäätiköt muokkaavat ja rapauttavat niitä. Haluan ymmärtää näiden kahden asian vuorovaikutusta. 

Keskityn tutkimuksessani pääasiassa paikkoihin, joissa vuoria muodostuu tällä hetkellä. Tulkitsen havaintoja, jotka liittyvät sekä Suomessa aikoinaan sijainneisiin että muihin muinaisiin vuoriin. 

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Vuorten kehitysprosessien tunteminen on tärkeää, jotta voimme arvioida maanjäristysten ja maanvyörymien kaltaisia vaarallisia luonnonilmiöitä sekä lieventää niiden vaikutusta. 

Tutkimus tuo myös lisätietoa alueista, joissa muinaisten vuoristojen alla olevassa kalliossa on mineraaliesiintymiä ja jalometalleja. Niitä tarvitaan muun muassa akkuihin. 

Molemmilla asioilla on merkitystä yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt? 

Yksi kiinnostavimmista asioista on supertietokoneiden tarjoama laskentatehon lisääntyminen. Sen ansiosta voimme rakentaa kolmiulotteisia numeerisia malleja sellaisessa mittakaavassa, että pääsemme tarkastelemaan vuoristoalueilla sijaitsevien yksittäisten siirrosten vuorovaikutusta. 

Näin saamme lisätietoa paitsi vuorten kehityksestä ja siihen liittyvistä vaarallisista luonnonilmiöistä, myös siitä, miten vuoristoalueet reagoivat ilmastonmuutokseen. 

Tutkijat myös kehittävät malleja, joilla yhdistetään maanjäristysten yhteydessä tapahtuvat, muutaman sekunnin kestävät maapallon liikkeet malleihin, jotka simuloivat vuorten kasvua paljon pidemmillä aikaväleillä – tuhansista miljooniin vuosiin. Näin saadaan tietoa siitä, miten maanjäristysten tapahtumapaikka on kytköksissä siirrosten pitkän aikavälin liikkeisiin.  

 

David Whipp on geodynaamisen mallinnuksen professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.