Professori Kimmo Tuominen luo valoa pimeään aineeseen

Tavallinen aine muodostaa vain murto-osan maailmankaikkeuden materiasta. Pimeän aineen synty ja ominaisuudet odottavat vielä selvittämistään.

Mitä tutkit?

Jos maailmankaikkeuden pimeä aine on uusi alkeishiukkanen, niin mahdollisesti miljardeja pimeän aineen hiukkasia virtaa lävitsemme joka sekunti. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää pimeän aineen hiukkasen ominaisuuksia ja sitä, miten pimeän aineen hiukkasia voitaisiin havaita.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Perustutkimuksen tavoitteena on inhimillisen tiedon lisääminen. Tunnemme tavallisen aineen rakenteen ja aineen vuorovaikutusten ominaisuudet hyvin tarkasti. Tavallinen aine näyttää kuitenkin muodostavan vain kuudesosan maailmankaikkeuden materiasta – tärkeämmässä roolissa on pimeä aine.

Emme tiedä vielä tarkasti, mitä pimeä aine on tai miten se on syntynyt varhaisessa maailmankaikkeudessa. Emme myöskään tiedä, onko pimeän ja näkyvän aineen välillä mahdollisesti jokin yhteys.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Minua innostaa luonnon käsitettävyys. Teoreettisen fysiikan perustutkimus tarjoaa yksittäisiä ilmiöitä laajemmalle ulottuvan analyyttisen ajattelun, teoreettisen mallinnuksen ja laskennallisen tieteen työkalujen oppimisympäristön.

Pimeän aineen tutkimuksessa käytettävät menetelmät soveltuvat myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen tai lääketieteen kuvantamismenetelmien kehittämiseen.

 

Kimmo Tuominen on teoreettisen hiukkasfysiikan professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.