Nykyaikainen tietokantateknologia tuo uusia työkaluja ison datan hallintaan

Professori Jiaheng Lu kehittää monimallitietokantoja, jotka voivat tarjota tietoa kuluttajien käyttäytymisestä, markkinatrendeistä ja toimitusketjun hallinnasta. Näin ne voivat esimerkiksi auttaa yrityksiä ja organisaatioita tekemään parempia päätöksiä.

Mitä tutkit?

Olen tietojenkäsittelytieteen asiantuntija, joka on kiinnostunut tietokantojen ja ison datan hallinnan tutkimuksesta. Olen 25 viime vuoden ajan tutkinut tietoteknisiä ratkaisuja, joilla voidaan tehokkaasti ja vaikuttavasti seuloa ja hallinnoida suuria määriä monimuotoista dataa.

Elämme ison datan aikakautta. Aineistojen koko kasvaa nopeasti, koska edullisia ympäristöään havainnoivia mobiililaitteita, kaukokartoitusratkaisuja, ohjelmistolokeja, kameroita ja mikrofoneja on saatavilla entistä enemmän. Useimmat ison datan ympäristöt ylittävät relaatiotietokantojen ja perinteisten tietovarastoalustojen rajat. Keskitymme tutkimuksessamme kehittämään uusia menetelmiä ja työkaluja, joilla isoa dataa voidaan hallita nykyaikaisen tietokantateknologian avulla.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Tutkimusaiheemme johtavat uudentyyppisiin tietokantoihin, joita kutsutaan monimallitietokannoiksi. Niiden avulla voidaan hallita eri tietomuotoja ja yhdistää ne yhtenäiseksi rajapinnaksi. Monimallitietokanta hallinnoi erilaisia datamalleja yhden ainoan tietokantamoottorin avulla. Tietokannan tukena on täysin integroitu palvelinpuoli, joka vastaa järjestelmän suorituskykyyn, skaalautuvuuteen ja viansietokykyyn koskeviin vaatimuksiin.

Tutkimuksestamme voi olla hyötyä yhteiskunnalle ja ihmisille monin eri tavoin. Tietokannat voivat esimerkiksi auttaa yrityksiä ja organisaatioita tekemään parempia päätöksiä tarjoamalla tietoa kuluttajien käyttäytymisestä, markkinatrendeistä ja toimitusketjun hallinnasta. Tietokantatutkimus voi myös auttaa terveyspalvelujen tuottajia hallinnoimaan ja analysoimaan potilastietoja entistä tehokkaammin, mikä puolestaan parantaa diagnostiikkaa, hoitoja ja sairauksien ehkäisyä.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Olen innoissani nykyisestä tutkimuksestamme, sillä siinä päästään yhdistämään kolmea tieteenalaa: kvanttilaskentaa, matemaattista kategoriateoriaa ja tietojenkäsittelytieteen datanhallintaa.

Erityisesti kvanttilaskenta tarjoaa uusia menetelmiä ja työkaluja suurten datamäärien tehokkaaseen tallentamiseen ja tiedon haun optimointiin. Kategoriateoria tarjoaa tarkat rajat monimallitietokantojen rakenteen ymmärtämiseen ja muokkaamiseen.

Näitä kahta tieteenalaa yhdistämällä voidaan kehittää uusia lähestymistapoja monimallitietokantojen suunnitteluun ja hallintaan. Tämä erittäin kiehtova ja erikoistunut tutkimusalue edellyttää kaikkien kolmen tieteenalan syvällistä tuntemusta. Pureudun mielelläni syvälle aiheeseen ja nautin siitä.

 

Jiaheng Lu on tietojenkäsittelytieteen (datanhallinta) professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. 

Tutustu muihin uusiin professoreihin.