Finanssialan edunvalvoja Mikko Kuusela vakuutusmatematiikan työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon

Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaavana johtajana työskentelevä Mikko Kuusela aloitti vuoden 2022 alussa vakuutusmatematiikan työelämäprofessorina Helsingin yliopistossa.

Professuurin myötä Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen osasto saa vahvan linkin vakuutusalan ytimeen ja tuoretta käytännön näkökulmaa.  

–Haluan edistää vuoropuhelua akateemisen maailman ja vakuutusalan välillä sekä jakaa tietoa vakuutusmatemaatikon urasta opiskelijoille, sanoo Mikko Kuusela.

Lain mukaan jokaisessa vakuutuslaitoksessa on oltava sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän tutkinnon eli SHV-tutkinnon suorittanut vakuutusmatemaatikko eli aktuaari. Yliopistokurssien lisäksi tutkintoon vaaditaan vakuutusalan opintoja, joista huolehtii erillinen lautakunta. Matemaatikko työskentelee yleensä monien eri ammattilaisten kanssa, kuten juristien,  sijoitus- ja talousammattilaisten , vakuutuskäsittelijöiden sekä hallinnon ja ylimmän johdon.

Vakuutusmatematiikka on soveltavaa matematiikkaa, jossa riskejä analysoidaan todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen keinoin.  Vakuutus- ja finanssimatematiikka on yksi matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman erikoistumisaloista. Kursseilla opitaan esimerkiksi mikä on vastuuvelka ja kuinka suuria vakuutusmaksuja erilaisissa vakuutussopimuksissa pitää periä.

Vakuutusalan uramahdollisuuksiin Helsingin yliopiston opiskelijat pääsevät tutustumaan keväällä pidettävässä uraseminaarissa. Seminaarissa vierailee eri aloilla työskenteleviä vakuutusmatemaatikkoja kertomassa urastaan.  Seminaarin tavoitteena on lisätä tietämystä koko vakuutusalasta, vakuutusmatemaatikkojen erilaisista työllistymismahdollisuuksista ja vakuutusmatemaatikon tutkinnosta.

Oli sattuman kauppaa, että Kuusela itse päätyi eläkevakuutusalalle. Se ei ollut opiskeluaikana urahaaveiden kärjessä, mutta tohtorin tutkinnon jälkeen ensimmäinen työpaikka löytyi yksityissektorilla eläkevakuutusten piirissä. Jälkikäteen ajateltuna juuri eläkevakuutus on tuntunut Kuuselalle omimmalta vakuutusalalta, koska siinä sijoitustoiminnalla ja talousosaamisella – hänen kiinnostuksensa kohteilla – on merkittävä rooli.

–Vakuutusalalle on ominaista, että toimitaan vastuullisesti. Reunaehdot tulevat lainsäädännöstä mutta innovaatioille on tilaa. Tekoäly, ”big data” ja koneoppinen tuovat uusia mahdollisuuksia ja  vakuutustuotteita kehitetään jatkuvasti. Alustatalous haastaa myös vakuutusalaa sanoo Kuusela.

Professuuri rahoitetaan lahjoitusvaroin. Lähitapiola-ryhmä päätti tukea professuurihanketta 100 000 euron lahjoituksella, koska ilmastonmuutoksen kaltaiset globaalit riski-ilmiöt haastavat rahoitus- ja vakuutusalaa ja lisäävät tarvetta vakuutus- ja finanssimatematiikan erityisosaamiselle.

– Vakuutusmatematiikan työelämäprofessuurin perustaminen on tärkeä avaus käytännön yhteyksien syventämiseksi akateemisen maailman sekä vakuutus- ja finanssiyhtiöiden välille. Vakuutusala tarjoaa jatkossakin uranäkymiä alan osaajille. Yhtiöissä on tarve korkealaatuiselle osaamiselle ja tuoreimman tutkimustiedon käytännön hyödyntämiselle, toteaa professuurin päärahoittajana toimivan LähiTapiola-ryhmän aktuaarijohtaja Janne Kaippio.

Muut lahjoittajat ovat Turvallisuuden tukisäätiö ja aktuaaritoiminnan kehittämissäätiö.

Katso myös aiemmin julkaistu nimitysuutinen.

Lisätietoja: