Tetra Laval lahjoitti 35 000 euroa Helsingin yliopiston koronatutkimukselle

Koronatutkimukseen tehdyn lahjoituksen vaikutukset tulevat koko yhteiskunnalle, DeLaval Suomen johtaja Jari Virrankoski perustelee lahjoituksen tekemistä Helsingin yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle.

Ruotsalaislähtöinen perheyhtiö Tetra Laval on lahjoittanut 35 000 euroa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koronatutkimukselle. Lahjoitus on osa konsernin yhteensä 10 miljoonan euron maailmanlaajuista lahjoitusta koronapandemian vastaisiin toimiin.

Suomessa lahjoituksen kohteesta päättivät konserniin kuuluvat DeLaval Suomi ja Tetra Pak Suomi.

– Saimme kuvan, että Helsingin yliopistossa ollaan tutkimuksessa hyvin pitkällä, DeLaval Suomen ja Itäisen Euroopan johtaja Jari Virrankoski kertoo kohteen valinnasta.

Merkitystä oli myös lahjoituksen pitkäkestoisella ja laajalla vaikuttavuudella.

– Lahjoituksen vaikutukset tulevat koko yhteiskuntaan, kun tutkimuksessa mahdollisesti saavutetaan ratkaisuja, jolla edistetään rokotetta ja koko viruksen ymmärtämistä.

Lahjoitukset mahdollistavat nopean reagoinnin

Helsingin yliopistolle lahjoitus mahdollistaa uusien asioiden nopean tekemisen.

– Henkilöt ja tehtävät ovat vuositasolla perusrahoituksen osalta tiukasti etukäteen kiinnitettyjä. Uusiin aloitteisiin nopea reagoiminen on mahdollista ulkopuolisella rahoituksella. Nyt saatu lahjoitus on myös mahdollista kohdistaa suoraan sinne, mistä siitä on suurinta hyötyä, Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri sanoo.

Koronakriisi on herättänyt yrityksissä, yhteisöissä ja yksilöissä suuren auttamishalun. Lahjoituksia on Hämerin mukaan tehty nyt erityisen paljon ja nimenomaan koronatutkimukseen.

– Lahjoitusten nopea lisääntyminen kertoo ihmisten luottamuksesta tutkimukseen ja tieteeseen tällaisten kriisien kohdatessa, samoin kuin luottamuksesta yliopistoon toimijana.

– Tämä kertoo myös yhteisvastuusta, joka nousee vahvasti esiin poikkeustilanteiden kohdatessa. Kaikki tämä luonnollisesti lämmittää mieltä ja suhtaudun siihen suurella kiitoksella.

Hyvän tekeminen luo positiivisen kierteen

Tetra Lavalille yhteisöjen tukeminen kriiseissä on osa yrityksen arvoja.

– Yritys ei ole vain itseään varten, vaan sillä on arvoja myös ympäröivään yhteiskuntaan, Jari Virrankoski sanoo.

Lahjoituksellaan DeLaval Suomi ja Tetra Pak Suomi haluavat lähettää viestin myös muille yrityksille.

– Kannattaa olla mukana tekemässä hyvää. Sen lisäksi, että siitä saa hyvän mielen yksilöinä, se vaikuttaa positiivisesti asiakaskunnassa ja työyhteisössä. Meillä ihmiset ovat tunteneet ylpeyttä siitä, että teimme tällaista. Että on kiva olla töissä tällaisessa yrityksessä, kun asiasta voi kertoa perheelle ja lähipiirillekin.

Tue tutkimusta

Tutustu kaikkiin koronakriisiin liittyviin ratkaisuihimme ja uutisiimme

Ko­ro­na­vi­rus­tut­ki­mus tar­vit­see no­peas­ti li­sää re­surs­se­ja

Helsingin yliopistolla on kaksi tavoitetta: haluamme olla mukana ratkaisemassa akuuttia kriisiä sekä estää vastaavaa kriisiä puhkeamasta uudelleen. Tutkijamme kehittävät kiivaasti uutta diagnostiikkaa ja lääkehoitoja COVID-19- taudin hoitoon. Lisäksi varaudumme tuleviin haasteisiin esimerkiksi kehittämällä ennakoivia diagnoosimenetelmiä. Nyt tehtävällä tutkimuksella on äärettömän suuri merkitys terveydenhuollon ja yhteiskuntien toimintakyvylle niin Suomessa kuin globaalisti.

Voit olla mukana tukemassa ratkaisujen löytymistä lahjoittamalla tutkimukselle. Lahjoituksilla on suuri merkitys nyt, sillä kiireellinen tutkimus tarvitsee myös rahoitusta nopeasti.

Tue tutkimusta

Tutustu kaikkiin koronakriisiin liittyviin ratkaisuihimme ja uutisiimme