Ruotsinkielinen taloustutkimus saa nostetta lahjoitusten tuella

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö on lahjoittanut Helsingin yliopistolle 200 000 euroa. Lahjoitetuilla varoilla on tarkoitus perustaa taloustieteen ruotsinkielinen professuuri, joka jakautuu Svenska social- och kommunalhögskolanin ja Helsinki Graduate School of Economics -yksikön kesken.

– Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö pyrkii kaikessa toiminnassaan tukemaan tieteellistä tutkimusta, joka hyödyttää koko suomalaista yhteiskuntaa. Tällä lahjoituksella perustetaan professuuri, johon liittyvä ruotsinkielinen opetus ja pohjoismaiset verkostot vahvistavat Suomen ruotsinkielistä kansantaloudellista asiantuntemusta, toteaa Henrik Meinander, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiön hallituksen puheenjohtaja. 

Professuuri sijoitetaan Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolaniin (Soc&kom). Puolet tehtävään valittavan professorin työpanoksesta kohdistuu Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin yhteiseen Helsinki Graduate School of Economics -yksikköön (Helsinki GSE), joka keskittyy taloustieteen alan opetukseen ja tutkimukseen.

– Professuuriin liittyvää opetusta ja ohjausta tarjotaan sekä Helsinki GSE:n omille, että muiden helsinkiläisten korkeakoulujen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille, jotka erikoistuvat yhteiskuntatieteellisille aloille. Tärkeä syy lahjoituksen suuntaamiseen juuri Soc&komille on se, että yliopisto on pyrkinyt viime vuosina järjestelmällisesti vahvistamaan ruotsinkielistä toimintaansa ja pohjoismaisia kontaktejaan, Meinander sanoo.

Ruotsinkielinen taloustutkimus on tärkeää Suomelle, koska Pohjoismaat ovat edelleen yksi Suomen merkittävimmistä markkinoista.

– Yhä suurempi osa taloudestamme on sijoitusten ja omistussuhteiden kautta yhteispohjoismaista. Tämän asiantilan tutkimiseen ja siihen liittyvän opetuksen tarjoamiseen tarvitaan asiantuntijoita, jotka pystyvät viestimään ruotsiksi, Meinander jatkaa.

Soc&komin rehtori Johan Bärlund iloitsee siitä, että Soc&kom voi lahjoituksen ansiosta palauttaa taloustieteen vähitellen opetusvalikoimaansa.

– Taloustieteen opetuksen tulee olla avointa paitsi kaikille Soc&komin opiskelijoille myös muille keskustakampuksen tiedekuntien opiskelijoille. Myös yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden opiskelijoiden on syytä perehtyä taloustieteisiin, Bärlund sanoo.

Eräs uuden professuurin tärkeistä vastuualueista liittyy Helsinki GSE:n ruotsinkieliseen yhteiskuntatieteelliseen tohtorikoulutukseen, joka täydentää Hankenin tarjoamaa koulutusta.

– Vaikka tutkimusyhteistyötä tehdään ja tutkimustulokset julkaistaan yleensä englanniksi, on tärkeää, että yliopistossa on ruotsintaitoisia taloustieteen ja varsinkin julkistalouden asiantuntijoita, Bärlund huomauttaa.

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiön 200 000 euron lahjoituksen myötä professuuria varten on nyt saatu kerättyä yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Säätiö on tänä vuonna lahjoittanut myös 150 000 euroa Ahvenanmaan ketoverkoston pitkäaikaisseurantaan ja 5 000 euroa pohjoismaisille varallisuusoikeuden päiville. Bio- ja ympäristötieteisiin suuntautuva lahjoitus mahdollistaa Ahvenanmaan ketoverkoston tutkimuksen pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen pituus ja empiirinen laajuus ovat ainutlaatuisia. Hankkeen avulla pyritään ennustamaan, miten lajit ja yhdyskunnat reagoivat pirstaloituvan elinympäristön ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutukseen.

Tutustu lahjoittamiseen ja lahjoitusvarojen käyttöön